Politiek

Behoorlijk Bestuur mag geen gebruik maken van vragenkwartier

Advertentie:

Den Helder – De fractie Behoorlijk Bestuur mocht tijdens de raadsvergadering van 27 november geen gebruik maken van het vragenkwartier om vragen te stellen over het Landje van Berts. Het vragenkwartier is bedoel voor vragen die spoedeisend zijn en dat was in dit geval niet zo, oordeelde de raad. Behoorlijk Bestuur werd geadviseerd de vragen schriftelijk in te dienen. De fractie van Sylvia Hamerslag is teleurgesteld.

“Deze beslissing is bijzonder betreurenswaardig, vooral omdat dit onderwerp voor onze inwoners zeer actueel en relevant is, wat blijkt uit de talrijke benaderingen die onze fractie heeft ontvangen.” Volgens Behoorlijk Bestuur maken bewoners zich zorgen over de vermeende plannen van de gemeente om het Landje van Berts te bebouwen en/of herinrichten. Een van de vragen van BB, die nu schriftelijk zijn ingediend, is wat het exacte plan van het college is en in welk stadium van ontwikkeling deze plannen zich momenteel bevinden.

Aquaport is een initiatiefnemer die het Landje van Berts wil gebruiken voor een project. Behoorlijk Bestuur wil van het college weten of er gesprekken zijn gevoerd met Aquaport en zo ja, welke afspraken of toezeggingen gemaakt zijn.

Niet spoedeisend
Behoorlijk Bestuur wilde haar vragen stellen tijdens het vragenkwartier van de raadsvergadering op 27 november. In het fractievoorzittersoverleg voorafgaand aan de vergadering werd discussie gevoerd over de mate van spoedeisendheid van de vragen en is geconcludeerd dat die niet voldoende was. De vragen van Beter voor Den Helder over de Sluisdijkgarage waren wel spoedeisend genoeg voor het vragenkwartier.

Griffier Menno Huisman licht toe: “We moeten ergens de grens trekken, kijkend naar het karakter van de vragen. Sommige vragen kunnen beter schriftelijk gesteld worden, dan krijg je ook een beter antwoord.” Daarnaast benadrukt de griffier dat Behoorlijk Bestuur met het indienen van schriftelijke vragen het belang van het onderwerp ook opeist. “Dan zullen er geen onomkeerbare dingen gebeuren in die situatie, voordat dat de vragen beantwoord zijn.”

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

2 reacties

  1. Naar mijn inzicht zou een griffier niet vele jaren bij een en dezelfde raad moeten werken. Hij wordt dan deel van het establishment dat, zoals in dit geval blijkt, voorkomen moet worden dat een wethouder iets zegt dat de ambtenaar onwelgevallig is. “Een wethouder kan toch zonder ambtenaren niet losgelaten worden “

  2. Griffier: Daarnaast benadrukt de griffier dat Behoorlijk Bestuur met het indienen van schriftelijke vragen het belang van het onderwerp ook opeist. “Dan zullen er geen onomkeerbare dingen gebeuren in die situatie, voordat dat de vragen beantwoord zijn.”
    Vooral het tweede deel is interessant: Er zijn genoeg schurende zaken zoal op de O.R.W., bouwen en knoeien op de dijk etc. die nu dus door vragen op halt moeten? Voortaan schriftelijke vragen stellen bij de vleet: Er worden dan immers geen onomkeerbare dingen meer gedaan!!

Wellicht ook interessant

Back to top button