Kop van Noord-HollandPolitiek

Arbeidsmigranten in meer sectoren en steeds vaker permanent actief

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – De beleidsvisie op de huisvesting van arbeidsmigranten zal moeten wijzigen. Dat staat in een brief aan de gemeenteraden van Den Helder, Schagen en Hollands Kroon welke de colleges van die gemeenten en de provincie Noord-Holland heeft verstuurd. Dit naar aanleiding van onderzoek door Decisio. Gezien de verschillende vraagstukken op de arbeidsmarkt is er een structurele vraag naar arbeidsmigranten ontstaan die veel breder is dan alleen de agrarische sector.

Uit de cijfers van Decisio blijkt dat er in de Kop van Noord-Holland ruim 5.000 arbeidsmigranten werkzaam zijn. Ondanks een dip in dit aantal in de coronaperiode verwacht het onderzoeksbureau dat er in 2030 6.000 tot 7.500 buitenlandse werknemers actief zullen zijn. Het overgrote deel van de medewerkers werkt en woont in Schagen en Hollands Kroon. Laatstgenoemde gemeente is op dit moment de absolute koploper met ongeveer de helft van de totale populatie in de Noordkop. In Hollands Kroon wonen ook een stuk meer arbeidsmigranten dan dat er werken. Maar liefst 60 procent is forens naar een andere gemeente, vooral richting de regio’s West-Friesland en Alkmaar.

Het is ook de gemeente Hollands Kroon die het meest in de maag lijkt te zitten met de huisvestingskwestie, want er zijn minder bedden dan mensen. In het coalitieakkoord sprak het nieuwe gemeentebestuur daarom af dat arbeidsmigranten niet langer de motor van economische groei zijn en het daarom ook niet vanzelfsprekend is dat bedrijvigheid die gebruik wil maken van deze arbeidskrachten wordt toegestaan. Toch blijkt de realiteit een dilemma te brengen: De krapte op de arbeidsmarkt en de krimpende beroepsbevolking maakt de vraag naar buitenlandse medewerkers juist ongekend hoog. Het is ook niet zomaar mogelijk om de toestroom op gemeentelijk niveau in te perken, daarbij wil het college naar eigen zeggen wel zorgen voor voldoende kwalitatieve huisvesting, ook om illegale huur tegen te gaan.

Inzet en verblijfsduur verandert
De veranderende vraagstukken op de arbeidsmarkt maken ook dat de populatie arbeidsmigranten verandert. Waar voorheen het overgrote deel van de buitenlandse medewerkers actief was in de agrarische sector, is dat steeds minder het geval: “De inzet van arbeidsmigranten schuift langzamerhand op van de land- en tuinbouwsector naar techniek, bouw, horeca en zorg. Arbeidsmigranten zijn straks degenen die ons ook helpen met onder andere verduurzamen, woningen bouwen, op het terras en in het verlenen van ondersteuning in de zorg”, aldus de colleges aan de gemeenteraden. Uit de cijfers blijkt dat steeds meer buitenlandse medewerkers voorsorteren op een permanent verblijf, dat de verblijfsduur toeneemt en dat steeds minder van hen werkzaam zijn via uitzendbureaus.

Zo is een beleidsvisie voor tijdelijke huisvestingsoplossingen steeds minder toereikend en wordt het veel meer een kwestie die zich vermengt met de reguliere woningbouwopgave. In Hollands Kroon wil het college op korte termijn kijken naar aanvullende huisvesting op een aantal bedrijventerreinen, maar daarnaast denkt zij al na over dit nieuwe perspectief: “Wij zijn naast de tijdelijk genoemde oplossing, bezig met een visie op de langere termijn, waarbij we kansen zien om deze huisvestingsopgave samen te brengen met de woningbouwopgave als geheel. Hierdoor kunnen arbeidsmigranten meer onderdeel van de samenleving worden.” Huisvestingsbeleid is slechts één onderdeel van dat perspectief: Om de buitenlandse medewerkers een goede permanente plek te kunnen geven in de samenleving moet ook worden gekeken naar welzijn, integratie en het voorkomen van arbeidsuitbuiting.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button