Den Helder

Enkele misstanden bij grootschalige controle buitengebied Den Helder

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft onlangs in samenwerking met diverse partners, waaronder de politie, douane, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Liander, een controle in het buitengebied gehouden. Er zijn tientallen bedrijfslocaties en grote erven bezocht en enkele misstanden gevonden, bijvoorbeeld een illegale gebouwde loods en illegale aftakking van stroom.

Het doel van de actie was om in contact te komen met de eigenaren en daarmee zicht te krijgen op de situatie ter plaatse. Ook wilde de gemeente informatie delen, bijvoorbeeld over het tegengaan van ondermijning en waar nodig te acteren op misstanden. Bij de actie is enerzijds gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, en of de bouw- en milieuwetgeving
wordt nageleefd.

Panden zijn ook onderzocht op activiteiten, zoals illegale bewoning, voertuigcriminaliteit, milieudelicten en drugsdelicten. De veiligheidsregio verrichtte controles op het veilig gebruik van de panden, zoals brandpreventie.De actie was daarnaast preventief van aard. In buitengebieden is doorgaans minder sociaal toezicht. Landelijk zijn diverse personen in buitengebieden door criminelen benaderd met de vraag of zij hun schuur willen verhuren. Vaak staat daar een aantrekkelijke huursom tegenover. Echter, nadat men eenmaal ‘ja’ heeft gezegd, is er moeilijk een weg terug. Zij zijn chantabel en (vaak onbedoeld) onderdeel van en een crimineel web geworden.

Positieve reacties
De gemeente laat weten dat een deel van de betrokkenen aangaf wel eens te zijn benaderd door criminelen of personen waar zij een slecht onderbuikgevoel bij hadden. Zij vonden de actie daarom dus een goede zaak. Naast de persoonlijke gesprekken kregen zij informatie mee, zoals bewustwordingsfolders. Bij de controle zijn enkele misstanden boven water gekomen, zoals een tekortkoming bij een mestopslaglocatie, een illegaal gebouwde loods en een illegale aftakking van stroom. Daarnaast zijn er kleinere zaken waargenomen, zoals het ontbreken of onvoldoende functioneren van rookmelders. De maatregelen lopen uiteen van een boete en een terugvordering tot waarschuwingen en herstelmogelijkheden.

Burgemeester Jan de Boer licht het belang van dergelijke acties toe: “Aan de ene kant gaat het om het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten. Aan de andere kant willen we inwoners en ondernemers weerbaarder maken en ondermijnende criminaliteit voorkomen. Ondermijning overstijgt de gemeentegrens en vereist daarom samenwerking.” De partijen doen dat via het initiatief Noord-Holland Samen Veilig. Er zijn en worden meer van deze controles in de regio uitgevoerd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button