Noord-Holland

Grutto en kievit hadden het moeilijk in 2022

Advertentie:

Noord-Holland – Landschap Noord-Holland presenteert jaarlijks het Jaarboek Boerenlandvogels waarin de resultaten zijn te lezen van onderzoeken die in het afgelopen jaar zijn gedaan. Het jaarboek 2022 is net uit en te zien is hoe het is gesteld met de aantallen boerenlandvogels. Hoeveel jongen volwassen werden en uitvlogen zijn en wat de tellingen opleverden, maar ook hoe vrijwilligers, boeren en organisaties ervoor zorgen dat boerenlandvogels niet uit Noord-Holland verdwijnen.

2022 was een wisselend jaar: het weidevogelseizoen leek positief te starten, maar vooral de droogte later in het seizoen zorgde ervoor dat vogels moeilijk voedsel konden vinden. Het meetnet weidevogels van de provincie Noord-Holland laat ook zien dat steltlopers, zoals grutto en kievit, het in 2022 weer moeilijk hadden. Gelukkig ging het met de slobeend, krakeend en gele kwikstaart beter.

Grote waardering
Ilse Miedema (Hoofd Marketing & Communicatie Landschap Noord-Holland): “Alle vrijwilligers, boeren en organisaties die inspanningen hebben geleverd om de boerenlandvogels te behouden, doen dat met een enorme bevlogenheid en passie. Daar zijn we trots op en we hopen dat ze die bevlogenheid en energie blijven richten op de bescherming en behoud van boerenlandvogels”.

Het Jaarboek Boerenlandvogels laat enerzijds zien dat ondanks alle inspanningen de boerenlandvogels het moeilijk hadden. Anderzijds is ook te lezen dat door zo optimaal mogelijk samen te werken en kennis te delen het mogelijk is goede resultaten te bereiken. Het plaatsen van vossenrasters levert bijvoorbeeld betere resultaten op. Voor vrijwilligers en agrariërs is dit intensief werk, maar de weidevogels hebben er baat bij.

Miedema: “Het gaat niet goed met vooral de weidevogels, maar we zijn druk bezig met het realiseren van verbeteringen. Hoopgevend was de start van het Aanvalsplan Grutto in de Zeevang en in Amstelland.” De provincie Noord-Holland gaat het Aanvalsplan Grutto verder uitbreiden naar West-Friesland en Laag-Holland. Via het ANlb is er in deze regio’s meer geld beschikbaar. Ook de nieuwe pakketten in het ANLb (subsidieregeling voor agrarische collectieven) gaan helpen om de leefomstandigheden voor weidevogels te verbeteren.

Het Jaarboek Boerenlandvogels is te downloaden op de website van Landschap Noord-Holland

Perspectief
Is er een perspectief voor weidevogels in Noord-Holland? “Jazeker”, zegt (weide)vogelexpert Peter Mol van Landschap Noord-Holland. “De aantallen weidevogels gaan nog steeds neerwaarts, echt wel minder snel dan de afgelopen jaren. Maatregelen die we nemen voor weidevogels in kleine gebieden lijken te werken. Het gaat dan om het verhogen van het waterpeil, het creëren van kruidenrijk grasland voor voldoende voedsel én het plaatsen van vossenrasters. Hoewel het arbeidsintensieve en kostbare maatregelen zijn, is het belangrijk dat deze drie in balans zijn. Alleen dan krijgen we de weidevogelstand op orde in vooral de grote weidevogelgebieden.”

Landschap Noord-Holland ondersteunt de weidevogelwerkgroepen in de provincie. Deze groepen zoeken altijd nieuwe vrijwilligers. Voor beginnende weidevogelbeschermers organiseert de natuurorganisatie jaarlijks een basiscursus. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de bescherming van soorten als grutto, tureluur, kievit en slobeend kan zich aansluiten bij een weidevogelwerkgroep ergens in Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op www.landschapnoordholland.nl/weidevogelvrijwilliger.

Toon meer

Nadia Krijns

Nadia is stagiaire bij Regio Noordkop. Ze studeert aan het ROC van Amsterdam en woont in Julianadorp. Ze is bereikbaar via nadia@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button