Noord-Holland

Provincie maakt werk van nieuwe technologieën en vervoersvormen

Advertentie:

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland zet in op het verminderen, veranderen en verbeteren van mobiliteit. Met projecten, studies en pilots van het programma Focus Smart Mobility bevordert de provincie het toepassen van nieuwe technologieën en vervoersvormen actief.

Waar voorgaande jaren de nadruk lag op het verkennen van technologische mogelijkheden zet de provincie de komende jaren meer in op het verwezenlijken van Smart Mobility maatregelen die een positief effect hebben op de manier waarop mensen en goederen reizen. Zodanig dat het beter is voor het milieu, de bereikbaarheid en veiligheid.

Technieken
Nieuwe technologieën en concepten op het gebied van verkeer en vervoer, helpen reizigers en vervoerders slimme keuzes te maken om op een schone en veilige manier hun bestemming te bereiken. Het is belangrijk dat de provincie als wegbeheerder die technieken kent en weet hoe deze het beste ingezet kunnen worden voor fiets, auto en openbaar vervoer. En wat de mogelijkheden zijn voor de logistieke sector en scheepvaart. Afgelopen jaar heeft de provincie hier al veel ervaring mee opgedaan. De komende drie jaar wil de provincie meer slimme maatregelen inzetten.

Als wegbeheerder, concessieverlener van het openbaar busvervoer en door de coördinerende rol in de ruimtelijke ordening is de provincie in de gelegenheid om de inzet van nieuwe technologieën te versnellen. In de wegbeheerdersrol wordt bijvoorbeeld prioriteit gegeven aan fietsers op de doorfietsroutes, door gebruik van slimme sensoren bij verkeerslichten. In de rol van concessiebeheerder wordt het gebruik van deelfietsen gestimuleerd. Daarnaast zorgt de provincie dat er goed om gegaan wordt met de schaarse ruimte.

Nieuwbouw stationsgebieden
Rond stationsgebieden wil de provincie zoveel mogelijk woningen, bedrijven en voorzieningen treffen. Goed bereikbare locaties zorgen voor kortere reistijden en minder verkeersbewegingen. De provincie Noord-Holland pakt haar rol met het oog op grote maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en klimaatdoelstellingen. Zo blijft Noord-Holland leefbaar en bereikbaar, voor nu en in de toekomst.

Meer informatie over het programma is te vinden op https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Smart_Mobility.

Toon meer

Odessa Langeveld

Odessa is stagiaire bij Regio Noordkop. Ze studeert aan het ROC van Amsterdam en woont in Anna Paulowna. Ze is bereikbaar via odessa@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button