Den HelderPolitiek

VVD Den Helder wil terughoudend omgaan met meebeslissen inwoners

Den Helder – De gemeente Den Helder werkt aan een nieuwe participatieverordening en maandagavond werd in de Raadscommissie Bestuur en Middelen een eerste aanzet gegeven. In de Startnotitie Inwonersbetrokkenheid valt te lezen welke uitgangspunten de nieuwe verordening, die in het eerste kwartaal van 2024 pas gereed is, moet bevatten. Zo komt er in te staan welke vormen van participatie er zijn en wanneer deze worden ingezet. Verschillende partijen reageerden op de startnotitie door te zeggen dat het belangrijk is om verwachtingen van inwoners te managen. Volgens de VVD moet in zijn geheel terughoudend worden omgegaan met meebeslissen door inwoners.

Het is een mooi idee, inwonersparticipatie, maar het in de praktijk brengen ervan gaat vaak niet zonder horten en stoten. Op welk moment je informatie ophaalt en wat je er als gemeente vervolgens mee doet heeft invloed op de verwachtingen van inwoners en hun bereidheid om mee te denken. Volgens Marja Timmers van GroenLinks hebben participatietrajecten in Den Helder in het verleden voor heel veel teleurstelling gezorgd: “Er is niets met de inbreng van inwoners gedaan. Ik vind dat we dat moeten voorkomen.” Henk Mosk van D66 sloot zich hierbij aan: “Participatie wekt verwachtingen. Je moet eerst vaststellen hoe je die nakomt.” Daarnaast stelde hij dat er extra aandacht moet komen om groepen mensen te bereiken die normaliter niet participeren.

De PvdA was het met de coalitiepartners eens. Fractievoorzitter Jan de Leeuw noemde als voorbeeld de woningbouw. Hoewel het gesprek met omwonenden belangrijk is kan het ook een obstakel zijn: “We moeten ervoor zorgen dat je als Den Helder kan blijven voldoen aan je verplichtingen, zoals het bouwen van een bepaald aantal woningen”, aldus De Leeuw. Kort geleden nam Harmen Krul van het CDA eenzelfde soort standpunt in toen het ging over de woningbouw bij station Zuid. Participatietrajecten kunnen projecten bemoeilijken en vertragen: “De uitkomst van participatie is altijd zo min mogelijk woningen en zoveel mogelijk groen”, zei hij toen.

Terughoudend zijn met meebeslissen
De VVD gaat nog een stapje verder. Volgens commissielid Herman Schooljan moet participatie vooral een middel zijn en is het geen doel op zichzelf. Daarbij benadrukt hij dat participatie volgens de VVD vooral moet gaan om het bieden van een mogelijkheid voor inwoners om input te leveren: “We willen dat inwoners kunnen meedenken met beleidskeuzes, maar we zijn erg terughoudend om participatie in te vullen als meebeslissen. Een afweging van alle belangen is namelijk erg belangrijk.” Fractie Pastoor voegde hieraan toe dat participatie niet altijd hoeft te gaan over besluitvorming, maar ook kan gaan over het informeren van inwoners. Fractievoorzitter Michel Pastoor zou graag zien dat de gemeente groot uitpakt om bewoners te bereiken.

De participatieverordening is naar verwachting pas over een jaar gereed. Het hebben van een participatieverordening is een nieuwe verplichting voor gemeenten die komt met de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting medio 2023. Daarnaast anticipeert de gemeente op de invoering van de Wet Versterking Participatie op decentraal niveau. Het doel van deze wet is dat voor iedereen duidelijk is wanneer en hoe inwoners betrokken worden bij besluitvorming. Het hoofddoel van het college is dan ook om te voldoen aan de wettelijke vereisen. Ten slotte staat in het coalitieakkoord dat de gemeente goed benaderbaar moet zijn en dicht bij haar inwoners moet staan. Door interactieve vormen van participatie als de website Ingesprek.DenHelder verder uit te werken denkt het college daaraan een bijdrage te leveren.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

5 reacties

  1. Voor de Buhne mogen we onze mening geven maar vervolgens wordt er niks mee gedaan omdat onze mening niet in hun straatje past .

  2. En de partijen die voorop lopen die boven de bevolking staan de vvd en de pvda wel heel erg voorop.

  3. ‘Een afweging van alle belangen is namelijk erg belangrijk’, zegt VVD-commissielid Herman Schooljan. En daar heeft hij gelijk in. Hoe jammerlijk is het dan dat wij als Helderse bevolking die belangenafweging moeten overlaten aan een gemeenteraad die voor een groot deel bestaat uit mensen die nu niet bepaald het buskruit hebben uitgevonden en zich uit onnozelheid veel te makkelijk laten misleiden door het college en het ambtenarenapparaat….

  4. Meebeslissen, hoe dan als jullie de plannen al klaar hebben liggen en op het punt staan te gaan uitvoeren. De burgers worden bijna nergens bij betrokken.

Back to top button
%d bloggers liken dit: