Den HelderKop van Noord-HollandPolitiek

AZC aan de Nieuweweg in Den Helder wordt regionaal opvangcentrum asielzoekers

Advertentie:

De Noordkop – Er komt een nieuw regionaal opvangcentrum voor asielzoekers in Den Helder. Momenteel kent Den Helder al vier locaties waar asielopvang wordt aangeboden. De toekomst van de locatie aan de Nieuweweg is nog onduidelijk, het contract loopt aan het einde van 2021 af. Het lijkt er nu op dat deze locatie daarna hernieuwd in gebruik zal worden genomen als regionale opvanglocatie (ROL) voor asielzoekers binnen de vier Noordkop gemeenten.

Het COA geeft aan dat er nog geen concrete beslissingen zijn gemaakt en dat de gemeenten waarschijnlijk vooruitlopen op de uitwerking van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. Via deze uitvoeringsagenda wordt gepoogd om de overgang van asielopvang naar huisvesting en integratie in de gemeenten te verbeteren. Door een ROL te creëren zorg je er voor dat asielzoekers na toelating terecht komen in een gemeente waar zij reeds bekend zijn. In het ROL worden asielzoekers gevestigd met een kansrijke asielaanvraag, zij beginnen hier al aan de integratie. Deze ondersteuning bij de integratie en de inburgering zal door de Noordkop gemeenten gezamenlijk worden gerealiseerd. Wanneer de asielzoekers uit het regionale opvangcentrum de verblijfsvergunning krijgen worden zij toegewezen aan één van de gemeenten.

Wethouder Tjitske Biersteker bevestigt het verhaal van het COA en geeft aan dat uit gesprekken met het COA blijkt dat ook zij positief staan ten opzichte van een ROL in Den Helder. “De gemeente Den Helder zag de ontwikkelingen met betrekking tot de flexibilisering van de asielketen en kan hieraan een bijdrage leveren door middel van de regionale opvang van kansrijke asielzoekers”, aldus de portefeuillehouder. Belangrijk in deze overweging was volgens Biersteker wel dat dit niet bovenop de bestaande asielzoekerscentra kwam, maar als vervanging van de huidige faciliteiten aan de Nieuweweg. De huisvesting van specifiek kansrijke asielzoekers kan volgens de wethouder tevens een manier zijn om te voorzien in de vraag naar werkzoekenden in de regio. Daarnaast kan een opvangcentrum voor kansrijke asielzoekers opener worden opgesteld. Hierdoor neemt de kwaliteit van de opvang toe en zal eventuele overlast afnemen.

Op regionale opvanglocaties zijn soms flexibele opvangvormen mogelijk. Dat betekent dat op een opvanglocatie naast asielzoekers en vergunninghouders ook andere groepen woningzoekenden kunnen worden ondergebracht. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld studenten, jongeren of arbeidsmigranten. Ook kan het een tijdelijke oplossing zijn voor mensen die met spoed een huis nodig hebben. De gemeente Den Helder geeft aan dit niet te ambiëren. Het is volgens de portefeuillehouder nu niet wenselijk om deze groepen woningzoekenden gezamenlijk op te vangen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

5 reacties

  1. De huisvesting van specifiek kansrijke asielzoekers……. ja ja we krijgen straks de kanspareltjes ….. ja ja …..

  2. Vervolgens veranderen deze kansrijke (kans waarop eigenlijk ? ) asielzoekers in “kansrijke statushouders.Die dan natuurlijk “kansrijk” ingeschreven worden als woningzoekende bij de woningbouw.Die door onze regering gedwongen worden hen snel een woning te bezorgen zodat ze “de kans” hebben om te integreren in onze “kansrijke “samenleving.Waardoor woning zoekenden uit Den Helder weer minder “kansrijk” zijn op het vinden van een woning.
    Kansloos verhaal dus……………………….

  3. Onwaarachtig verhaal van Biersteker. Domweg onzinnig. Er kan in de praktijk van dit sprookjes verhaal niets terecht komen. Wel is het een uitbreiding van de al grote vijver van kansloze onder klasse die het sociale systeem verder ondermijnt en een gevaar is voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook voor die van Biersteker. Een actie van de Christelijke Zelfmoord Unie.

  4. Het onwaarachtige van het Biersteker verhaal is dat het een herhaling is van eerdere eenzelfde verhalen waarvan, zo is eenvoudig na te gaan, geen moer terrcht is gekomen.

Wellicht ook interessant

Back to top button