Den HelderTexel

Steun Waddenfonds voor Zilte Zones Texel en Nieuwe Kerk Den Helder

Advertentie:

Den Helder – Het Waddenfonds stelt ruim € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor vier nieuwe projecten op het gebied van aquacultuur en cultuurhistorisch erfgoed. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 3,7 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt. Het Waddenfonds wil daarmee de teelt van zilte landbouw- en visserijproducten ontwikkelen en verder opschalen. Ook wordt er geïnvesteerd in het behoud van karakteristieke boerderijen in de Waddenregio. Het geld is afkomstig uit de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW).

Stichting Salt Farm Foundation wil op Texel een “Zeeboerderij op land” opzetten voor kweeksystemen van aquacultuur. Het project met de naam Blauwe Polder 1 omvat een productielocatie, een test- en opleidingscentrum, bezoekerscentrum en horeca. Op de zeeboerderij worden mariene organismen in zout water voor consumptie opgekweekt, zoals tarbot, kabeljauw, oesters, mosselen, kokkels, krabben en garnalen. Ook wordt er zeekraal en andere zilte groenten op land verbouwd en zeewier geteeld.

Het project is een alternatief voor aquateelten op zee, die negatieve effecten hebben op het ecosysteem van de Waddenzee. De looptijd van het project is twee jaar. Als het slaagt, kunnen dergelijke kweeksystemen (zeeorganismen en planten) ook op andere plekken in het Waddengebied en daarbuiten worden opgezet. De totale investering is € 1,2 miljoen, het Waddenfonds steunt het project met circa € 989.000,-.

Testlocatie kokkelteelt
De stichting Zilte Zones wil op Texel de huidige testlocatie voor kokkelteelt in polder Wassenaar verbeteren en uitbreiden. Behalve met kokkels zullen er ook proeven met het kweken van zeegras, zeewier, pieren en soorten als tapijtschelp, mossel, garnaal en platte oesters plaatsvinden. Tijdens de pilot wordt gekeken of er een succesvol businessmodel ontwikkeld kan worden voor verdere uitrol in de Waddenregio.

Beide projecten hebben veel raakvlakken en zullen intensief samenwerken. De zeeboerderij richt zich op de teelt op land (gesloten systeem) terwijl Zilte Zones een kweeksysteem ontwikkelt in een overgangsgebied van land naar zee. Het Waddenfonds draagt aan dit project € 1 miljoen bij van de € 1,3 miljoen die nodig is.

Boerderijen
Het Waddenfonds investeert verder € 390.000.- in het behoud van karakteristieke boerderijen in het Waddengebied. De boerderijen zijn belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen in de streek en worden gezien als iconen van de plattelandscultuur. De Boerderijenstichtingen Noord-Holland, Fryslân en Groningen willen minimaal negen en maximaal twaalf markante voorbeeldboerderijen een nieuwe functie geven, zoals bijvoorbeeld een B&B of zorgboerderij. Eigenaren worden door de stichtingen ondersteund bij de functieverandering. Zo worden ze geholpen bij het landschappelijk inpasbaar maken van de veranderingen aan een boerderij, en ook bij terugdringen van het energieverbruik. De ervaringen worden gedeeld in digitale communities voor andere boerderijeigenaren.

Ook krijgt elke boerderij een ontvangstruimte en digitale middelen om op locatie voorlichting te geven over het project. Voor fietsers en wandelaars komt er een verhaalzuil aan de weg. Ook worden promotiefilmpjes en een reizende expositie gemaakt. De totale kosten van het project zijn € 747.994,-.

Nieuwe Kerk Den Helder verbindt
Voor verbreding van de publieke functie van Rijksmonument de Nieuwe Kerk in Den Helder trekt het Waddenfonds € 197.000,- uit. Onder de slogan De Nieuwe Kerk verbindt wordt de kerk deels verbouwd en komen er een nieuw mobiel podium en multimediale voorzieningen. De bedoeling is dat de kerk geschikt wordt gemaakt voor allerlei activiteiten zoals concerten, workshops, lezingen, exposities en een programma voor kinderen. Ook komt er een permanente expositie over de historie van het godshuis en haar relatie met het Waddengebied. De totale kosten van De Nieuwe Kerk verbindt bedragen € 486.452,-.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button