Kop van Noord-HollandPolitiek

Inkoopbeleid sociaal domein gaat op de schop: “Het aantal zorgpartijen is geëxplodeerd”

Kop van Noord-Holland – De gemeenten Schagen, Den Helder en Texel gaan hun gezamenlijk inkoopbeleid voor het sociaal domein ingrijpend veranderen. Door de toenemende zorgvraag en de ‘Open House’ constructie is het aantal zorgpartijen geëxplodeerd. De Texelse wethouder Remko van de Belt gaf raadsleden uit de Noordkop donderdagavond een toelichting over de beleidswijziging. Er worden verschillende nieuwe inkoopvormen bekeken. Ook het werken met één contractpartner, zoals in Hollands Kroon, wordt overwogen.

Van der Belt acht die laatste vorm van inkopen echter niet heel waarschijnlijk: De drie gemeenten hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hun eigen wijkteams en zullen dat volgens hem niet snel van de hand doen. In Hollands Kroon zijn de wijkteams opgenomen in Incluzio Hollands Kroon. Die partij doet alles op het gebied van Jeugdzorg en WMO en trekt zelf uitvoeringspartijen aan. Het contractmanagement van de gemeente is daardoor een stuk eenvoudiger. Dat is nu net waar het bij de andere gemeenten uit de Noordkop, die het inkoopbeleid anders hebben geregeld, misgaat.

Die maken namelijk gebruik van een ‘Open House’ constructie waarbij zorgbedrijven zich kunnen aanmelden als zij voldoen aan bepaalde geschiktheidseisen. Volgens Van de Belt is het aantal zorgpartners door deze methodiek geëxplodeerd, met alle gevolgen van dien: “De hoeveelheid contracten is enorm gegroeid waardoor er een grote druk is komen te staan op het contractmanagement. We staan nu voor het punt dat al die contracten moeten worden verlengd.” De gemeenteraden worden voorgesteld dit nog één keer te doen voor een jaar. Inmiddels wordt echter al gewerkt de nieuwe invulling van het inkoopbeleid.

Vanaf 2025
Het is volgens de wethouder niet haalbaar om al op 1 januari 2024 de boel om te gooien. Dat wordt 1 januari 2025. Enkel de contracten voor beschermd wonen in Hollands Kroon gaan naar alle waarschijnlijkheid al eerder over. Die worden ondergebracht bij Incluzio. Voor de andere gemeenten geldt dat alle opties nog open liggen. Zo zal er bijvoorbeeld worden gekeken naar een systeem met een aantal grotere zorgpartners. Er wordt gestreefd naar een duurzamer zorglandschap, waarbij het “woeste gevoel”, zoals de wethouder het noemt, is weggenomen. De kwestie vraagt veel van het ambtelijk apparaat, aldus Van de Belt. In het derde kwartaal van 2023 komt er een voorstel.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button