Dit jaar geen wijkmanifestatie De Schooten

Den Helder – Met pijn in het hart hebben de organisaties van de Wijkmanifestatie De Schooten en 50 jaar winkelcentrum SchootenPlaza besloten de geplande festiviteiten, op zaterdag 5 september 2020 niet door te laten gaan, alsmede de geplande kermis en het circus in de daar voorafgaande dagen.

“Als organisatie hebben wij respect voor de noodzakelijke maatregelen van de bevoegde instanties met betrekking tot de strijd tegen het Coronavirus. Ondanks dat nu alle grote evenementen (vergunninghoudende) tot 1 september geen doorgang mogen vinden en ons evenement een aantal dagen na 1 september gepland stond, hebben wij dit besluit weloverwogen genomen.”

“Ook al zouden de regels na 1 september versoepeld worden, dan nog blijft de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers op de eerste plaats te staan. Daarnaast zijn van organisatorisch belang ook geweest het niet meer willen vragen om sponsorbijdragen bij onze middenstand, die het nu al veel te zwaar hebben in deze tijd.”

Jubileum naar 2021
“Als organisatie kiezen we nu dus voor veiligheid en verantwoordelijkheid, zodat we volgend jaar kunnen genieten van een mooi evenement. De commissie 50 jaar Winkelcentrum SchootenPlaza heeft besloten om in april 2021 het jubileum alsnog te vieren. Wij hopen in het najaar de datum voor de Wijkmanifestatie 2021 bekend te kunnen maken. Wij wensen iedereen veel gezondheid toe en denk vooral om elkaar!”

Mobiele versie afsluiten