Den HelderPolitiek

Onduidelijkheid blijft over vrijgekomen kavels woonwagencentrum

Den Helder – De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur hebben opnieuw vragen gesteld aan het college van B&W hoe om te gaan met een vrijgekomen kavel op het woonwagencentrum aan de G.P. Blankmanstraat in De Schooten.

PVV en Behoorlijk Bestuur vragen het college naar een document uit 2005 uit het gemeentelijke archief. Dit document bestaat uit een verslag over een informatiebijeenkomst tussen de gemeente en de bewoners van het woonwagencentrum. Deze informatiebijeenkomst vond plaats op 15 november 2005. Ook de woonwagenbewoners hebben 15 jaar geleden een verslag geschreven en deze twee verslagen komen niet overeen op het punt wat te doen bij de verkoop van een vrijgekomen kavel.

De gemeente liet eerder al weten dat “daarbij een discrepantie opgemerkt is in de inhoud van de verslaglegging. In het door de woonwagenbewoners afgegeven verslag staat dat overleg met de woonwagenbewoners zal plaatsvinden bij invulling van een vrijkomende kavel. In het verslag dat bij de gemeente in het archief zit, is dit deel over het betrekken van de woonwagenbewoners bij het vrijkomen van een kavel niet opgenomen.”

De fracties hebben het college om dit gemeentelijk document verzocht waarop B&W dit verzoek heeft ingewilligd. Vervolgens geven PVV en Behoorlijk Bestuur aan dat zij tevens over een document van een informatief gesprek met vertegenwoordigers van het woonwagencentrum aan de Korvetstraat in Nieuw Den Helder beschikken. Ook in dit document staat beschreven hoe om te gaan bij de verkoop van woonwagenstandplaatsen. De twee partijen wijzen het college erop dat in dit document duidelijk omschreven staat dat de afspraak voor beide woonwagencentra is gemaakt en dus willen zij van het college weten of deze afspraak overeind blijft. “Wij handhaven onze eerdere reactie en zijn in overleg met de woonwagenbewoners”, zo besluit B&W.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button