Den HelderMaritiem

Onderzoek naar maritiem scholingsfonds Kop van Noord-Holland

Den Helder – Bij de raadsvergadering op 25 januari 2021 is de motie over het onderzoeken van de mogelijkheden voor een scholingsfonds op maritiem gebied voor de Kop van Noord-Holland door de gemeente Den Helder overgenomen. De gemeente vatte de bevindingen van het onderzoek samen in een raadsinformatiebrief.

De motie refereerde naar het ‘scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland’. Dit fonds heeft als doel bijdragen aan het blijvend inzetbaar houden van de beroepsbevolking op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland en de economische positie van het Maritiem Cluster Urk te versterken. In de motie werd toegelicht dat zo’n scholingsfonds eventueel ook bij zou kunnen dragen aan meerdere gemeentelijke doelen van de gemeente Den Helder;

  • Meer mensen werken in Den Helder
  • Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder
  • Het aanbod van het regionaal (beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van de werkgevers
  • Het scenario ‘van krimp naar groei’ te realiseren
  • De beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Den Helder
  • De economische positie van het ‘Maritiem Cluster Den Helder’ te versterken

Mogelijkheden voor de Kop van Noord-Holland
Het aanbieden van een financiële tegemoetkoming om scholing te stimuleren biedt kansen om mensen te laten ontwikkelen, een passend profiel te hebben voor de arbeidsmarkt en langdurig inzet te blijven. Binnen de regiodeal ‘Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland is, naar voorbeeld van onder andere het scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland, onder de programmalijn human capital een bedrag gereserveerd voor een scholingsfonds (onder de werktitel leerwerkvouchers). Doel hierbij is dat door gerichte inzet van leerwerkvouchers (potentiële) werknemers hun vaardigheden kunnen aanscherpen, zich voorbereiden op technologische veranderingen of een overstap maken vanuit een ander beroep of sector. Het streven is dat minimaal vijftig leerwerkvouchers worden uitgegeven.

Het college van B&W streeft ernaar eerst vorm te geven aan de leerwerkvouchers binnen de uitvoering van de regiodeal. Het functioneren en effect van de leerwerkvouchers zal hierbij worden gemonitord. Vervolgens kan worden bekeken of een eventuele uitbreiding en/of vervolg in een scholingsfonds mogelijk en wenselijk is.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button