Den HelderPolitiek

Gemeenteraad bijeen voor hervatting raadsvergadering en vaststellen Kadernota

Den Helder – De raadsvergadering van vandaag (30 juni 2020) had normaal gesproken volledig in het teken gestaan van de behandeling van de Kadernota 2021-2024. Door technische storingen was het niet mogelijk de reguliere raadsvergadering van gisteravond af te handelen waardoor deze gedeeltelijk is verschoven naar het moment (vandaag, 15.00 uur) waarop de vergadering over de Kadernota zou beginnen.

In de onderbroken raadsvergadering van gisteravond is wel de Fietsvisie 2020 aangenomen. Tevens is besloten dat wethouder Heleen Keur ook het komend jaar niet verplicht is om naar Den Helder te verhuizen zoals normaal gesproken wel gebruikelijk is. Ook zijn de heren Kraak, Bruines en Van Essen benoemd in de raadscommissie Bestuur en Middelen, Maatschappelijke Ontwikkelingen en Beheer.

De gemeenteraad heeft zojuist ook haar goedkeuring gegeven aan de voorstellen voor vaststelling van De Kop Groeit, de programmarekening 2019 alsook de resultaatbestemming 2019. Ook de eerste tussenrapportage is aangenomen door de leden van de gemeenteraad.

De agendapunten van de reguliere raadsvergadering, zijn ondertussen besproken en besloten. De subsidieverordening evenementen Den Helder 2020 is aangenomen, waarbij ook het amendement inclusiviteit van de PvdA op een meerderheid in de raad kon rekenen. Hierover later meer.

Subsidie voor intocht Sinterklaas

De moties over de subsidieaanvraag voor de intocht van Sinterklaas, ingediend door enerzijds GroenLinks en anderzijds Gemeentebelangen en de Stadspartij zijn allebei ingetrokken toen wethouder Visser de raad beloofde met een plan van dekking te komen voor het ondersteunen van dit evenement. De maximale subsidie voor de intocht zal € 2.000,- bedragen en zal vanuit Wonen Plus (een samenwerkingsverband van Woningstichting Den Helder en gemeente Den Helder) worden toegekend. Gesprekken hierover met de Woningstichting worden al gevoerd door burgemeester Nobel en de wethouders Kos en Visser met woordvoerders namens de Woningstichting.

Boerencampings

De door het CDA en de VVD ingediende motie voor een tijdelijke verruiming van het aantal kampeerplaatsen op boerencampings is aangenomen. In plaats van de gewenste twee jaar zoals in eerste instantie in de motie was benoemd, is nu sprake van één jaar. Fractievoorzitter Krul van het CDA wil de sector de mogelijkheid geven om in tijden van corona en met meer binnenlandse vakantiegangers een deel van de verloren inkomsten terug te kunnen winnen.

Krul sprak van een inkomstenverlies bij agrariërs van wel 50 tot 80%. “In de gehele recreatieve sector moeten we kijken waar we als gemeente flexibel kunnen zijn om samen door de coronacrisis te komen en elkaar hulp te gunnen”, aldus Krul. Wethouder Keur steunde de motie, maar met een tijdelijkheid van één jaar. Hiermee gingen de indieners akkoord. Fractievoorzitter Van Dongen van de Stadspartij refereerde nog wel naar de stadscamping op Willemsoord, die maximaal 40 standplaatsen mag herbergen. Uiteindelijk is de raad op de PVV en GroenLinks na akkoord gegaan met deze motie en mogen boerencampings deze zomer maximaal 30 standplaatsen beschikbaar stellen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button