Den HelderPolitiek

Groen licht voor Fietsvisie Den Helder 2020

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder heeft tijdens een door storingen geteisterde raadsvergadering uiteindelijk toch kunnen instemmen met de Fietsvisie Den Helder 2020. Op het voorstel werden twee moties ingediend. Zowel over het voorstel zelf als de twee moties stemde de gemeenteraad positief.

Beter voor Den Helder en Gemeentebelangen dienden een motie in voor een pilot voor de realisatie van fietsenstallingen bij strandopgangen. De VVD en GroenLinks dienden samen een motie in om deze Fietsvisie op te laten volgen door een uitvoeringsplan met een onderliggend financieel stuk. In het uitvoeringsplan wordt onder andere ook de voorrangssituatie op de 11 rotondes in Den Helder duidelijk waarbij de twee partijen de hoop uitspraken dat de huidige voorrangssituatie op de rotondes wordt gewijzigd ten faveure van de fietser. Bij beide moties werd verzocht om een terugkoppeling van wethouder Keur in het eerste kwartaal 2021.

Iedereen veilig over straat
De Fietsvisie Den Helder 2020 is een eerste stap om richting te geven aan verbeteringen voor het fietsverkeer. De insteek is de komende jaren te investeren in fietspaden (dit jaar nog de Langevliet, Van Foreestweg en Schootenweg) en een doorfietsroute te realiseren van Schagen over Julianadorp naar Den Helder. Verder komt meer aandacht voor het fietsparkeren en het opruimen van ‘weesfietsen’, die na een bepaalde periode worden weggehaald uit een fietsenstalling. Met het aantrekkelijker maken van fietspaden hoopt de gemeente het fietsen in de stad te stimuleren, zowel voor inwoners als recreanten en vakantiegangers. Het ultieme doel is dé fietsstad van Nederland te worden. De kosten voor deze Fietsvisie bedragen € 200.000,- voor de komende twee jaar.

Inspreker bij dit onderwerp was Koos van Beveren, secretaris van de Helderse afdeling van Veilig Verkeer Nederland. “Ons motto is iedereen veilig over straat. De ambitie van Den Helder sluit aan bij onze idealen. We vragen wel een heldere uiteenzetting wat de visie precies inhoudt, want een concrete doelstelling ontbreekt”, aldus Van Beveren, die de doortraproutes een opvallende ontwikkeling noemde. Ook pleitte hij voor het verlenen van voorrang aan fietsers op rotondes. Positief vindt Van Beveren de voor fietsers gunstige ontwikkelingen op de rijbaan van de Sportlaan en hij moedigt de gemeente aan om deze inrichting van de weg door te trekken naar de J.van Heemskerckstraat en W. Barendszstraat. De parallelweg langs de N9 is hem echter een doorn in het oog. “Die weg is voor fietsers levensgevaarlijk.” Tot slot riep hij op om niet incidenteel maar elk jaar voldoende geld vrij te maken om de doelstellingen voor meer en veiliger fietsen in de stad te realiseren.

Daarnaast brachten ook diverse raadsleden nog suggesties aan. Zo opperde Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur om parkeervakken bij de grachten te realiseren en vroeg zij zich af wanneer de fietsenstalling bij het station wordt gerealiseerd. Ook de fietssuggestiestrook op de Texelstroomlaan zou voor verbetering vatbaar zijn. Raadslid Frans Klut van D66 ziet graag dat de voorrangssituatie voor de fietser komende vanuit het tunneltje naar de Brakkeveldweg wordt aangepast in het voordeel van de fietser. Tot slot werd ook de Ruyghweg benoemd als weg die veiliger gemaakt moet worden.

Uitzonderingspositie
De gemeenteraad toonde zich ietwat verdeeld over de voorrangssituatie op rotondes. Den Helder vormt een uitzondering ten opzichte van alle andere gemeentes in Noord-Holland, waar de fietser wel voorrang krijgt om de rotonde te betreden. “Jullie hebben allemaal gelijk wat betreft wel of geen voorrang van fietsers op een rotonde. Nu is het iets veiliger dan wanneer de fiets in een voorrangpositie komt. Het is een klein verschil, zelfs zo klein dat het te verwaarlozen is. Wat het onveilig maakt, is de uitzondering die in Den Helder geldt ten opzichte van andere gemeente in Noord-Holland. Het toont zich niet aan in cijfers maar het is wel onzekerder en onduidelijker als je een andere situatie hebt”, aldus wethouder Keur die verwacht een beroep te kunnen doen op geld vanuit het Rijk en de provincie om daarmee alle 11 rotondes in Den Helder te kunnen aanpassen aan de gewijzigde voorrangssituatie voor fietsers.

Tot slot liet de wethouder zich positief uit over de ingediende moties op het voorstel. “Het fietsparkeren aan het strand is niet expliciet benoemd in het voorstel en het is realistisch om met een pilot te beginnen. Ook sluit ik mij aan bij de motie van de VVD en GroenLinks om eind dit jaar een terugkoppeling te geven hoever we zijn qua financiën en mankracht om rotondes aan te passen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button