Hollands KroonPolitiek

Cultuurweg plan SHK: Idealistisch of politieke koehandel?

Adverentie

Hollands Kroon – “Als jij mij een natuurpark geeft, dan krijg jij van mij een datacenter.” Politiek kwartetten, zo noemde Sylvia Buczynski van de PvdA de wijze waarop SHK omgaat met deelgebied B1. Al eerder kwam de term koehandel voorbij. Welke benaming men ook kiest, hoe de seniorenpartij omgaat met de plannen voor een nieuw datacenter wordt niet door iedereen in dank afgenomen.

Pim de Herder van SHK presenteerde de motie

Dit komt grootendeels door de uitspraken van de leden van SHK zelf. Meerdere fractieleden hebben openlijk gezegd dat zij helemaal niet zitten te wachten op een datacenter aan de westkant van de A7. Dat zij woensdagavond wel hebben ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan was alleen mogelijk omdat de andere coalitiepartijen hun plan voor een natuurpark langs de Cultuurweg steunden. Volgens Alexandel Bügel van OHK is deze manier van ruilen: “Politiek van bedenkelijk niveau”.

Het plan dat SHK heeft voor het gebied langs de cultuurweg betreft een waterbergingsgebied, met vijvers, inheemse bomen en cultuur-historische elementen. Ook moet er een educatief gebouw komen op het terrein. Door de realisatie hiervan wordt er enerzijds voor een ‘groene buffer’ gezorgd tussen het dorp Middenmeer en de datacenters op Agriport. Anderzijds draagt het bij aan de biodiversiteit en doet het recht aan de historische waarde van het gebied. De motie die nu is aangenomen door de raad betreft vooralsnog enkel een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan.

Sylvia Buczynski aan het woord tijdens de raadsvergadering

Hoewel deze haalbaarheid dus nog moet blijken, waren er in de raadsvergadering ook al kritische opmerkingen over het plan en de wijze van indienen. Zo stelde Sylvia Buczynski in haar scherpe betoog dat het raar is om “iets te verzinnen op grond die niet van jou is en zonder geld”. Buczynski vroeg zich ook hardop af sinds wanneer SHK een ontwerpbureau is geworden en gaf aan dat dit volgens haar niet de manier is om een dergelijk plan voor elkaar te krijgen.

Door het aannemen van de motie door de gemeenteraad zal het college gaan onderzoeken wat de haalbaarheid is van het plan en dit binnen zes maanden aan de raad laten weten. Belangrijk hierbij voor SHK is dat het college kijkt hoe zij inwoners zo veel mogelijk kunnen betrekken bij de realisatie ervan en dat het gemeentebestuur onderzoekt of er mogelijk subsidies kunnen worden ingezet.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button