Den Helder

De Schooten wordt nog beter en mooier

Advertentie:

Den Helder – Er wordt hard gewerkt aan de toekomst van De Schooten. Vanaf aankomende september kunnen alle bewoners meepraten over hoe de wijk nog mooier en leefbaarder kan worden. Dit is voor hen een unieke kans om hier aan mee te werken. Enkele onderwijsinstellingen hebben samen met vertegenwoordigers van het wijkplatform en de gemeente overlegd over een aantal projecten in De Schooten. De projecten zullen worden uitgevoerd door studenten en daarbij zal worden samengewerkt met bewoners, gemeente, bedrijven en organisaties.

Het gaat om studenten van verschillende opleidingen van Hogeschool InHolland (o.a. uit Delft) en de verwachting is dat ook studenten van een aantal opleidingen aan de ROC’s in Noord-Holland en leerlingen van Scholen aan Zee mee zullen doen. Voor de studenten en leerlingen is het een echte studie-opdracht, waarbij ze begeleid worden door hun docenten. Op 24 juni zijn de plannen toegelicht op een avond die door het Wijkplatform werd georganiseerd. Zij hopen dat de bezoekers gemotiveerd zijn geraakt om aan de projecten te gaan deelnemen.

De afgelopen jaren is op dezelfde manier gewerkt in Huisduinen en landelijk gebeurt dat op meer plaatsen. Dit wordt Kenniswerkplaats genoemd. Voor studenten is het een mooie manier om in de echte wereld bezig te zijn, voor bewoners is het fijn dat aan hun woonomgeving wordt gewerkt en dat ze daar zelf invloed op hebben. Ook voor de gemeente Den Helder is het belangrijk wat er in De Schooten gebeurt. De gemeente wil graag dat wijken, buurten en bewoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. Daarom is Kenniswerkplaats een uitstekende manier om daaraan te werken.

De projecten in De Schooten
Het eerste half jaar zal een periode zijn van voorbereidingen en plannen maken. Na dat half jaar zullen de studenten en leerlingen de plannen verder gaan uitwerken. Alles gebeurt uiteraard in overleg met alle betrokkenen. Ideeën zullen altijd op een heldere manier worden uitgewerkt. Bij het opstellen van plannen zal altijd gekeken worden naar de mogelijkheden om hiervoor geld beschikbaar te krijgen.

Hoewel er aardig wat groen is, gaat Wijkplatform kijken wat er verder nog nodig en mogelijk is. Dit heeft veel te maken met aanpassingen aan de klimaatveranderingen met extreem natte perioden, en soms perioden van uitzonderlijke droogte. Het gaat dan over meer groen in de openbare ruimte en rondom huizen. Daarmee wordt de natuur geholpen en het groen zorgt ook dat inwoners minder last hebben van temperatuurwisselingen. Er zal ook aandacht zijn voor de kwaliteit van de waterafvoer via de riolering. Hierbij zijn studenten betrokken van de opleidingen Ruimtelijke Ordening, Landschap en Omgeving, Financiën en Waterbeheer.

Woongenot
Mensen willen lang in De Schooten blijven wonen. Daarom wordt gekeken naar hoe de wijk toekomstbestendig gemaakt kan worden. Goede woningen zijn hiervoor het belangrijkst. Bij bestaande woningen en appartementen zijn eventueel aanpassingen mogelijk om bewoners daar langer te kunnen laten wonen. Dat kunnen aanpassingen zijn binnen bestaande woningen, of wensen voor nieuwe woningen. Het kan ook gaan om veranderingen in een woonblok of een straat om onderlinge contacten makkelijker te maken. Er zal ook aandacht zijn voor de mogelijkheden om vanuit een eengezinswoning door te stromen naar een appartement. Daarbij gaat het om wensen van bewoners die dat willen, maar het gaat ook over de rol van de gemeente hierbij en de mogelijkheden die de Woningstichting kan bieden. Hierbij zijn studenten betrokken van de opleidingen Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek.

In de wijk zijn meerdere ontmoetingsplekken. Er gaat onderzocht worden of de plekken bekend zijn bij de bewoners, en of men de plekken makkelijk kan bereiken. Het gaat er ook om of deze ontmoetingsplekken de gezelligheid bieden die men wil, en of ze helpen om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. Hierbij zijn studenten betrokken van de opleidingen Sociaal werk, Verpleegkunde, Logistiek en Organisatie, Sport, Vrije tijd en Gastvrijheid, Zorg en Welzijn. Hier doen waarschijnlijk ook leerlingen mee van Scholen aan Zee.

Organisatie van de Kenniswerkplaats
Er wordt gewerkt door studenten van diverse opleidingen. Zij worden begeleid door hun docenten. Er is een ervaren projectleider die contact houdt met alle verschillende opleidingen en met het Wijkplatform. Het Wijkplatform volgt alle projectactiviteiten en heeft nauw contact met de projectleider. Het Wijkplatform voert samen met de projectleider overleg met de gemeente, met Helderse bedrijven en instanties, en met de Woningstichting. Regelmatig zal er overleg zijn met bewoners. Dat kan zijn met individuele bewoners, met groepen, op speciale thema-avonden, en natuurlijk ook op de koffiemiddagen en bij de buurtlunch. Er zal zeker ook worden samengewerkt met gemeente, met bedrijven en met professionele organisaties. De Kenniswerkplaats is dus een raderwerk waar iedereen invloed heeft en waar vooral samenwerking van groot belang is.

Voor de Kenniswerkplaats wordt in het winkelcentrum een hoofdkwartier ingericht. Daar zullen de studenten in de periode vanaf september 2021 tot en met januari 2022 werken aan hun projecten, en daar zullen bewonersbijeenkomsten plaatsvinden. Het betreft de ruimte waar voorheen de Trekpleister heeft gezeten. Dat hoofdkwartier wordt ook de belangrijkste plek waar bewoners informatie kunnen vragen, waar ideeën en plannen te zien zijn, en waar bewoners ook zaken kunnen inbrengen. In het informatiecentrum zullen ook regelmatig medewerkers van de gemeente en van professionele partners uit de wijk De Schooten aanwezig zijn. Er komen ook enkele informatieschermen in het winkelcentrum. Via die schermen houdt Wijkplatform inwoners op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wie meer wil weten over de projecten kan een e-mail sturen naar wijkplatformdeschootenboa-tex@outlook.com. Iemand van het Wijkplatform zal dan zo snel mogelijk contact opnemen. Iedereen is welkom op de vergaderingen van het Wijkplatform. Daar zal regelmatig verslag worden gedaan van de activiteiten. Deze vergaderingen zijn openbaar en ze worden aangekondigd op de Facebook-pagina van de schooten/boatex.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button