Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad Hollands Kroon akkoord met bestemmingsplan uitbreiding Agriport B1

Adverentie

Hollands Kroon – Het omstreden bestemmingsplan voor Agriport deelgebied B1 is dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad van Hollands Kroon. Het bestemmingsplan werd vastgesteld inclusief een amendement, waarmee de gemeente de wensen van de provincie deels tegemoet komt.

Tegenstand
Lange betogen van verschillende oppositiepartijen mochten niet meer baten. Een meerderheid van de raad vindt dat een datacenter in dit gebied past binnen de omgevingsvisie. In die omgevingsvisie is bepaald dat er ruimte is voor meet datacenters op Agriport en later is besloten dat het bestuur uitvoering zou geven aan de toen lopende initiatieven. Volgens Jip Pankras, fractievoorzitter van SHK, is dat precies wat het college nu doet met deelgebied B1. Er is dan ook wel echt een goede reden nodig om niet in te stemmen met dit bestemmingsplan, stelde Erik Annaert van coalitiepartner VVD.

Lilian Peters van GroenLinks

Toch waren er de PvdA, OHK, LADA, Anders! en GroenLinks die tegen het bestemmingsplan stemden. In hun betogen benoemde zij de problemen die zij zagen met de huidige datacenters: Het verbruik van water en energie, de landelijke inpassing en het gebrek aan cyclische gebruik van restwarmte. Wethouder Theo Groot wees erop dat er voor de landelijke inpassing nu aanvullende eisen worden gesteld en dat dit verder interessante discussies zijn, maar dat het bij het bestemmingsplan echt enkel gaat over een ruimtelijk besluit.

Vervolg
Met het akkoord op het bestemmingsplan lijkt de komst van een datacenter naar deelgebied B1 vast te staan. De reactie vanuit de provincie moet nog blijken, maar zal indien van toepassing enkel zien op specifieke ruimtelijke aspecten van het bestemmingsplan zoals de verkeersontsluiting en de landelijke inpassing, niet het toestaan van datacenters in zijn geheel. Voordat er gebouwd kan worden in het gebied naast de A7 zal de initiatiefnemer eerst een omgevingsvergunning moeten aanvragen, welke weer getoetst zal worden aan het aangenomen bestemmingsplan.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button