Kop van Noord-Holland

Samenwerking tussen Noordwest, Starlet en regionale huisartsen

Den Helder/Alkmaar – Huisartsen uit de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland kunnen sinds 29 juni 2021 hun patiënten via het digitale platform ZorgDomein verwijzen naar medisch specialisten binnen Noordwest. Daarnaast kunnen zij diagnostisch onderzoek aanvragen bij de afdeling radiologie en de laboratoria van Noordwest en Starlet.

Dit is een belangrijke stap in de digitalisering van zorgpaden in de regio. Het verwijsplatform biedt een overzicht van de beschikbare zorg en de mogelijkheid om patiëntinformatie veilig te delen. Hiermee kan een zorgpad eerder én direct bij de juiste zorgverlener worden gestart. Dit draagt bij aan het verlenen van de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment.

De lancering van ZorgDomein in deze regio is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Noordwest, Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN), Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) en Starlet Diagnostisch Centrum. In eerste instantie is het platform ingericht voor de grootste groep verwijzers, de huisartsen. Hun aanvragen voor 1e-lijns diagnostiek en verwijzingen naar medisch specialisten van alle poliklinieken, het laboratorium, radiologie en het Gynaecologisch Centrum Alkmaar verlopen vanaf 29 juni via ZorgDomein. Vervolgens wordt het platform stapsgewijs uitgebreid met andere zorgverleners, zoals de huisartsenpost, tandartsen en verpleeg-, verzorgings- en thuiszorgorganisaties.

Uitbreiding
Noordwest neemt het volledige pakket aan functionaliteit van ZorgDomein af en is als ontwikkelpartner intensief betrokken bij de verdere technische doorontwikkeling van het platform. Bij elke uitbreiding wordt bekeken welke functionaliteit in het pakket vervolgens meest relevant is voor Noordwest en de regionale ketenpartners. Zoals betere samenwerkings- en communicatiemogelijkheden tussen huisartsen en medisch specialisten, keuzehulpen die patiënten vooraf aan een verwijzing kunnen raadplegen, online afspraken maken door patiënten en inzage voor zorgverleners binnen Noordwest in de beschikbaarheid van verpleeg- en thuiszorg na ontslag uit het ziekenhuis.

De ontwikkeling van ZorgDomein is binnen Noordwest onderdeel van het programma ‘Digitaal gastvrij ziekenhuis’. Hiermee zet het ziekenhuis in op een versnelling van de digitale transformatie, die momenteel in het (landelijke) zorglandschap gaande is. Alexander Lopes Cardozo, chirurg en CMIO bij Noordwest: “Steeds meer patiënten willen hun zorg online kunnen regelen, zoals hun dossier inzien of online afspraken maken. Doordat we deze digitale omgeving als ketenpartners gezamenlijk inrichten, heeft de patiënt zelf de regie over de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. De technische expertise van ZorgDomein biedt hierbij goede, betrouwbare ondersteuning. Voor de patiënten die hun afspraken in het ziekenhuis liever telefonisch maken, blijft dit natuurlijk mogelijk.”

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik ben werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business. Ik ben bereikbaar via leanne@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button