Den HelderHollands Kroon

Vanaf 1 juli 2021 officiële publicaties verplicht digitaal

Den Helder / Hollands Kroon – De Wet elektronische publicaties gaat 1 juli in werking. Deze wet verplicht gemeenten om al haar officiële publicaties digitaal te doen. Deze digitale publicatie is nodig voor de inwerkingtreding van een besluit, bijvoorbeeld een besluit over beleidsregels. Een ander voorbeeld is een (voorgenomen) besluit over een omgevingsvergunning.

De officiële publicaties worden geplaatst in het elektronisch Gemeenteblad. Dit Gemeenteblad is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl. Via “Uitgebreid zoeken” en vervolgens ‘Officiële bekendmakingen’ zoeken naar publicaties van de betrokken gemeente.

Via www.overheid.nl kunnen ook de publicaties worden gezien per buurt. Klik dan op “Berichten over uw buurt”.

Voor de gemeente Den Helder geldt, dat bepaalde publicaties in het Stadsnieuws worden gepubliceerd. Deze plaatsing in het Stadsnieuws is een extra service voor de inwoners. De publicatie in het elektronisch Gemeenteblad zorgt ervoor dat het besluit in werking treedt en niet de berichtgeving in het Stadsnieuws of andere media. Een kopie van een publicatie is te verkrijgen via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140223 (maandag tot en met vrijdag 08.30 – 17.00 uur).

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button