Cultuur/NatuurDen Helder

Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling ziet veel potentie in plannen Donkere Duinen

Advertentie:

Den Helder – De provincie Noord-Holland heeft de plannen voor de bouw van 35 luxe vakantievilla’s op de plek van Camping de Donkere Duinen nog niet ambtelijk of bestuurlijk besproken. De gemeente heeft wel al samen met de initiatiefnemers advies van de onafhankelijk Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) gevraagd, welke aangeeft veel potentie te zien in de ontwikkelingen.

De ARO is een onafhankelijk orgaan dat overheden adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van plannen. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeenten vroeg in het proces nagaan aan welke provinciale regels een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen. De commissie bestaat uit 8 externe deskundigen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Bij de laatste vergadering, op 17 mei jongstleden, werd het plan voor de Donkere Duinen ook besproken. Aanwezig waren enkele ambtenaren van de gemeente Den Helder en een aantal vertegenwoordigers van de initiatiefnemer, waaronder Hielke Tillema, de directeur van vastgoedbedrijf Kontour.

De commissie oordeelt positief: “De ARO is blij dat dit plan in een vroeg stadium wordt voorgelegd en ziet veel potentie in deze
ontwikkeling. De huidige aanpak en opzet bevatten al veel bruikbare elementen.” Toch zijn er ook twee aandachtpunten: Allereerst vraagt de ecologische en landschappelijke structuur nog de aandacht. De ARO pleit daarbij voor een opzet die beter aansluit bij de natuurlijke gradiënt in het gebied, waarbij waterelementen op een natuurlijke manier terugkomen en er meer aandacht is voor klimaatadaptatie. Daarnaast wil de commissie dat de auto een meer ondergeschikte rol krijgt. “Dit komt de ruimtelijke kwaliteit, de natuur en ook de gebruikswaarde van het terrein ten goede.”

Politieke vragen
Uiteindelijk is de ARO een adviesorgaan en moeten de vergunningen door de provincie worden verleend. De Statenfractie van de SP had vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten over de plannen voor de Helderse camping. De partij liet in de vragen weten de ontwikkelingen niet wenselijk te vinden. Daarbij noemde de partij het belang van het behoud van het omringende Natura 2000 gebied en het feit dat er steeds meer campings verdwijnen voor vakantiehuisjes in het duurdere segment: “Wij hebben niet de indruk dat camping De Donkere Duinen een plek is die dringend revitalisering behoeft. Hoe kunt u een rol in spelen in het behoud van deze camping?”

De gedeputeerden zien echter geen rol voor de provincie in het tegenhouden van ontwikkelingen als deze: “We hebben begrepen dat de eigenaren van deze camping hun bedrijf niet langer willen voortzetten. Het valt niet binnen onze taken om deze of andere campings te behouden. Wij willen ons niet mengen in hoe mensen hun vakantie invullen. Onze provincie biedt vele mogelijkheden om te recreëren.” Dat gezegd hebbende moet het plan vanwege de gevoelige ligging wel voldoen aan aanvullende regels. Zo komt er een stikstofberekening en een natuurtoets en moet het plan voldoen aan de Omgevingsverordening NH 2020, waardoor bijvoorbeeld permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

5 reacties

  1. Alleen de SP lijkt te begrijpen wat de werkelijke waarde van deze camping is. De provincie zegt zich niet bezig te houden met zaken als het vervangen van campings voor bovenmodaal vakantievilla’s “want er is genoeg recreatie in onze regio”. Zorgelijke ontwikkeling, voorspelt niet veel goeds voor de toekomst. Men heeft een bord voor de kop.

  2. Walgelijk : het hele randgebied langs de duinen van Den Helder tot Grote Keten is zowat 1 groot bungalow park.

    1. yep, en eerdaags als de regering besluit dat er vluchtelingen permanent in gehuisvest moeten worden worden de vakantiehuisjes onteigend en omgedoopt tot allochtonenparken

  3. Ons kent ons en soort zoekt soort. De adviescommissie bestaat uit acht externe deskundigen. Dat zijn natuurlijk geen mensen van de straat, zoals de meesten van ons, maar dik betaalde lieden die zich voor riante vergoedingen laten inhuren om advies te geven over ruimtelijke ontwikkelingen. Met hun bovenmodaal gevulde portemonnees behoren ze nu net tot de doelgroep van Kontour, de initiatiefnemer van het plan voor de bouw van de luxueuze vakantievilla’s. Tegen dat licht bezien is het niet verrassend dat ze er geen kwaad in zien….. Wat is de visie van zo’n zogenaamde objectieve adviescommissie dan eigenlijk nog waard?

    1. GH, je hebt waarschijnlijk helemaal gelijk. Droevig genoeg.

Wellicht ook interessant

Back to top button