Hollands KroonPolitiek

Laatste vergadering voor Theo Meskers en Theo Groot

Hollands Kroon – Het einde van een tijdperk, zo zouden sommigen het noemen. Wethouders Theo Meskers en Theo Groot nemen na respectievelijk tien en acht jaar afscheid van hun werkgever gemeente Hollands Kroon. Donderdagavond werd er tijdens de raadsvergadering stilgestaan bij hun vertrek.

Burgemeester Rian van Dam nam eerst het woord. Zij bedankte de beide heren voor hun werk en gaf aan dat het college de afgelopen jaren dicht naar elkaar toe gegroeid is en dat zij zich altijd met ziel en zaligheid hebben ingezet. Daarna namen een aantal fractievoorzitters het woord, te beginnen bij Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon.

“Ik heb het hem eigenlijk nooit verteld, maar Theo Meskers, althans zijn beleid, is eigenlijk de reden dat Onafhankelijk Hollands Kroon is opgericht en dat ik de politiek in ben gegaan”, zo sprak Bügel de wethouder toe. “De persoonlijke verhoudingen zijn ondanks de soms heftige discussies in de raad altijd goed geweest en dat is hoe het hoort. Ik herinner me nog wel eens een blik van Theo Groot, waarmee hij zei: Wat moet je nou Bügel, ik heb het al vier keer uitgelegd. Dat hoort gelukkig allemaal bij het politieke spel.”

“Daarom is het goed dat jullie afscheid nemen in de arena waar alle discussies zijn gevoerd.” Hij wenste Theo Groot veel plezier met zijn pensioen en Theo Meskers veel succes in zijn toekomstige uitdagingen. De meeste andere partijen hadden ook een bedankwoordje voor de heren en het afzwaaiende college als geheel. Jip Pankras van SHK zei dat Meskers en Groot Hollands Kroon op de kaart hebben gezet. Ook benadrukte hij dat het beleid dat zij hebben ingezet nog jaren tot uiting zal komen: “De toekomst zal bepalen welke goede keuzes u heeft gemaakt.” Wethouder Mary van Gent kreeg ook veel complimenten, zij zal straks weer plaatsnemen in de collegekamer dus er hoefde geen afscheid te worden genomen.

De ex-wethouders aan het woord
Na de rondgang langs de partijen namen de beide Theo’s ook het woord. Theo Groot keek na acht jaar terug op een boeiende en leerzame tijd. Hij benadrukte dat niet het college, maar de raad het belangrijkste orgaan van de gemeente is. “Ten onrechte verkeren sommige mensen in de veronderstelling dat het college de koers bepaald. Het is altijd aan de raad.” De raad moet blijven denken aan het algemeen belang, dat gaat nog wel eens mis denkt Groot. Persoonlijke- of deelbelangen krijgen te veel aandacht: “Participatie is een groot goed, maar je kunt nooit alle 48.000 inwoners hun zin geven.” Hij bedankte de fractievoorzitters voor de mooie woorden.

Theo Meskers was vanaf dag één wethouder in de nieuwe fusiegemeente. Tien jaar lang dus. In zijn speech ging hij nog iets verder terug: “Ik denk aan elf jaar geleden en het beeld dat er toen was van de Kop van Noord-Holland: Een krimpgebied, met ontgroening en afbraak op het platteland. Er kwam een opdracht: Een herstructurering met drie grote gemeenten: Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Ik ben het meest trots op het feit dat we die beweging hebben kunnen maken. Dat is gelukt door met het collectief moedige besluiten te nemen. Daarmee is de basis gelegd voor een gezonde gemeente.” Meskers gaf verder aan daarom gerust te zijn op de overdracht, maar wel te balen van zijn vertrek.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button