Den HelderPolitiek

Motie PVV: Stop huisvesting van statushouders in Den Helder

Den Helder – Terwijl er landelijk met man en macht gezocht wordt naar oplossingen voor het tekort aan ruimte voor statushouders en asielzoekers wordt er in Den Helder opgeroepen tot een beperking van de instroom. Twee weken geleden liet burgemeester Jan de Boer weten dat hij geen mogelijkheden ziet voor het opvangen van meer statushouders. De lokale PVV fractie komt op 4 juli met een motie waarin het college de opdracht krijgt het Rijk te verzoeken om de huisvesting tijdelijk stop te zetten.

Aanleiding voor de motie van de PVV is het voornemen van het kabinet om een wetsvoorstel in te dienen waarmee het Rijk gemeenten kan verplichten om asielzoekers op te vangen. Verder is de instroom van asielzoekers nog altijd onverminderd hoog en is er volgens fractievoorzitter Vincent van den Born een enorm woningtekort in Den Helder.

“Veel Helderse woningzoekenden staan jaren op een wachtlijst om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en deze wachttijd stijgt waarschijnlijk de komende jaren verder. Dwang richting gemeenten om asielzoekers op te vangen en statushouders te huisvesten leidt tot bestuurlijke en maatschappelijke onrust.” De PVV vraagt het college daarom de provincie Noord-Holland op te roepen om zo coulant mogelijk te zijn bij de handhaving van de taakstellingen. Daarnaast moet het gemeentebestuur het Rijk verzoeken de taakstelling tijdelijk stop te zetten en het COA geen statushouders meer te laten koppelen aan Den Helder.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button