NieuwsVideo

Kerkwegbrug wordt een stuk duurder (video)

Adverentie

ANNA PAULOWNA – De totale kosten van de Kerkwegbrug worden ruim overschreden. In eerste instantie was uitgegaan van 1,55 miljoen euro, maar het wordt ruim 1 miljoen meer.

Deze mededeling kreeg de raad via een memo van burgemeester en wethouders. B en W gaf als excuus dat vorig jaar nog niet duidelijk was hoe het er financieel uit zou komen zien omdat er nog moest worden aanbesteed en er nog een aantal risico’s niet gekwantificeerd waren / konden worden.

Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren:

  1. Inhuur externe expertise voor toetsing constructieberekeningen, wapening, krachtenverdeling en directievoering (onderdeel risicoparagraaf in memo mei 2018) € 150.000,=.

  2. de Provincie NH stelde, nà de aanbesteding, extra eisen aan de te treffen verkeersmaatregelen op de N249. Kosten € 75.000,=.

  3. De kabels en leidingen van Liander en PWN lagen dusdanig in de weg dat ook hier aanvullende maatregelen voor moesten worden getroffen, ook trad hierdoor vertraging in de uitvoering op. Kosten € 70.000,=.

  4. Door snel veranderende marktomstandigheden is de aanbesteding van de brug hoger uitgevallen dan in het voortraject is ingeschat. Kosten circa € 50.000,=.

  5. de oude constructie van de weg/rotonde en de brug waren onbekend omdat hiervan geen tekeningen voorhanden waren (onderdeel risicoparagraaf in memo mei 2018). Hierdoor waren aanvullende onderzoeken en berekeningen noodzakelijk. Kosten circa € 30.000,=.

  6. De benodigde aanvullende onderzoeken veroorzaakten vertraging in het ontwerpproces en daardoor ook uitloop van de feitelijke werkzaamheden waardoor bijvoorbeeld de noodbruggen en de verkeersregelinstallaties langer gehuurd moesten worden. (afgeleid gevolg van ontbreken tekeningen). Kosten circa € 30.000,=.

  7. Het HHNK eiste bij de start van het werk een andere oplegging van de tijdelijke bruggen dan in het bestek was opgenomen. Damwanden in plaats van bigbags met steenbestorting. Kosten € 30.000,=.

  8. Gedurende het project bleken extra vergunningen nodig te zijn die tot vertraging en een bestekwijziging leidde. Kosten vergunningen van Gemeente, HHNK en Provincie € 25.000,=.

De Kerkwegbrug wordt medio september a.s. opgeleverd waarna de exacte kosten bekend zullen zijn.

Onderstaande video reportage van mediapartner NH Nieuws.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button