Den HelderPolitiek

B&W gaat door met voorbereidingen bouw stadhuis Willemsoord

Advertentie:

Den Helder – “Het bouwen van het stadhuis vindt plaats binnen de beschikbare exploitatieruimte. Wij zijn van mening dat we als overheid moeten blijven investeren in onze stad om de economie te stimuleren”, aldus het college van B&W op de vraag of het bouwen van een nieuw stadhuis op Willemsoord in de huidige omstandigheden financieel en moreel gepast is.

Meerdere oppositiepartijen (Behoorlijk Bestuur, PVV, Senioren Actief, GroenLinks en D66) wijzen het college erop dat wethouder Kees Visser van Financiën enerzijds aangeeft dat voldoende financiële middelen aanwezig zijn voor de bouw van het stadhuis, terwijl anderzijds de wethouder in Den Haag vraagt voor extra geld om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

B&W verwijst naar het investeringskrediet voor de permanente realisatie van een stadhuis voor de backoffice, frontoffice en het bestuursdomein in/op Willemsoord 66 en 72, wat de gemeenteraad op 25 februari 2019 beschikbaar heeft gesteld. “Hiermee heeft de gemeenteraad ingestemd de definitieve gemeentelijke huisvesting verder te doen ontwikkelen en daartoe financiële middelen beschikbaar te stellen. Binnen deze kaders handelen wij”, aldus het college. De oppositiepartijen vragen tevens naar het nemen van een locatiebesluit, waarna het college wederom verwijst naar het beschikbaar stellen van het investeringskrediet in de raadsvergadering van februari 2019.

Met het oog op de huidige coronacrisis willen de oppositiepartijen weten wat de financiële en ruimtelijke gevolgen zijn van de 1,5-meter samenleving voor de realisatie van een stadskantoor op Willemsoord. Volgens B&W zijn er geen financiële en ruimtelijke gevolgen. “We gaan er vanuit dat, bij ingebruikname van beide gebouwen, de coronacrisis achter ons ligt.” Tot slot meldt B&W dat overleg met Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf plaatsvindt over het verlenen van een recht van overpad over het Buitenveld, waarbij de oppositie doelt op de knelpunten bereikbaarheid, parkeren en veiligheid.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button