Hollands Kroon overweegt Kaderbrief en geen Kadernota

Hollands Kroon – Het is mogelijk dat de gemeenteraad van Hollands Kroon zich begin juli 2021 niet hoeft te buigen over de Kadernota 2022. In plaats van de Kadernota stelt het college van B&W de raadsleden voor een Kaderbrief te behandelen als voorbereiding op de begroting van 2022.

“In maart 2022 vinden de (gemeenteraad)verkiezingen plaats. Wij kunnen ons voorstellen dat u in juli 2021 geen grote beleidskeuzes meer maakt en dus ook geen uitgebreide beschouwing naar 2022 en verder doet. Daarmee vervalt voor een groot deel het nut en noodzaak van een inhoudelijk gevulde Kadernota”, aldus het college, die aangeeft dat ook de Auditcommissie akkoord is met een Kaderbrief.

Uitzonderingen
Mochten vanuit het Rijk toch grote beleidswijzigingen op de gemeente afkomen dan wel dat grote financiële wijzigingen noodzakelijk zijn om een sluitende meerjarenbegroting te maken, komt het college terug op het voorstel en volgt alsnog een Kadernota.

In de vergaderingen van de auditcommissie van begin 2021 zal besproken worden of dergelijke omstandigheden aan de orde van de dag zijn. Zo ja, ontvangt de raad alsnog begin juli 2021 de Kadernota 2022.