Den HelderPolitiek

Port of Den Helder, Willemsoord en Luchthaven financieel geraakt door coronacrisis

Den Helder – Drie van de vijf privaatrechtelijke verbonden partijen van gemeente Den Helder zijn het afgelopen half jaar financieel geraakt door de coronacrisis. Port of Den Helder en Luchthaven Den Helder houden rekening met een verlies van respectievelijk € 800.000,- (2020) en € 84.000,- (eerste half jaar 2020), waarbij naast corona ook de lage gasprijs een rol speelt. De huurders van Willemsoord hebben gezamenlijk een betalingsachterstand van € 300.000,-. De directie voert met hen overleg hoe om te gaan met de achterstand en om passende betalingsafspraken te maken.

De begroting 2020 voor Willemsoord is opgesteld voordat de corona-crisis zich openbaarde. In de prognose is echter wel rekening gehouden met het coronavirus, waardoor horecaondernemers van half maart tot 1 juni hun zaken moesten sluiten. Het rapport geeft aan dat ‘op basis van de huidige ontwikkelingen het er van af zal hangen of 2020 positief kan worden afgesloten’ en dat ‘de ontwikkelingen na 1 juli bepalend zullen zijn’. Nog vrij recent werd alsnog een positief eindsaldo verwacht, maar door de genomen corona-maatregelen van 28 september en met de nog altijd oplopende coronabesmettingen blijft het financieel te verwachten positief resultaat onzeker.

Zeestad en Baggerbeheer
Zeestad lijkt vooralsnog geen negatieve gevolgen door de coronacrisis te ondervinden. Alle projecten bevinden zich immers “buiten” en zijn gewoon doorgegaan. Voor detailhandel en horeca is het moeilijker zich staande te houden, wat mogelijk in de toekomst wel gevolgen kan hebben voor de invulling van nieuwe ontwikkelingen. Vooralsnog heeft het nog niet geleid tot andere keuzes of een andere invulling in projecten.

Voor Baggerbeheer gelden heel andere omstandigheden daar de gemeente zich met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 uit Milieupark Oost heeft teruggetrokken, waarvan ook het bedrijf De Vries & Van de Wiel deel uitmaakte. De Vries & van de Wiel heeft aangegeven de komende jaren de werkzaamheden binnen de vergunning te willen voortzetten. Met de ontvlechting is een finale kwijting overeengekomen van € 4,3 miljoen door Baggerbeheer te betalen aan De Vries & Van de Wiel.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button