Den HelderPolitiek

Raadsleden bijgepraat over effecten corona op toezicht en handhaving

Advertentie:

Den Helder – Het college van B&W heeft bekend gemaakt dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021 een evaluatie ontvangt van het Uitvoeringsprogramma Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) 2020 én een nieuw Uitvoeringsprogramma voor 2021. Wel heeft B&W inzichten gedeeld met de raadsleden over de effecten van de coronacrisis op toezicht en handhaving en wat dit in de praktijk betekent voor de uitvoering van de acties uit het Uitvoeringsprogramma VTH 2020. Zo blijkt dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zich vanaf 16 maart tot 1 juni voornamelijk hebben bezig gehouden met de naleving van de regels uit de noodverordeningen.

Het team heeft in deze periode ook te maken gehad met openstaande vacatures, waardoor tijdelijk (anonieme) meldingen niet zijn opgepakt. De Omgevingsdienst is gevraagd de controle op de naleving van de noodverordening bij bedrijven over te nemen. Hierdoor is het vanaf 1 juni 2020 weer mogelijk om meldingen af te handelen.

“Gezien het enorm aantal meldingen konden de servicetermijnen niet altijd worden gehaald. Het oppakken van meldingen met hoge prioriteit, waaronder afval, zijn zoveel mogelijk gecontinueerd. Vanaf begin september zijn de openstaande vacatures weer ingevuld, is de lijst met meldingen bijgewerkt en worden alle meldingen weer opgepakt. De Omgevingsdienst blijft de controle op de naleving van de noodverordening doen tot december 2020”, zo laat het college tussentijds in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraadsleden weten. Over wat dit concreet betekent voor de acties uit het Uitvoeringsprogramma 2020 wordt voor de raadsleden duidelijk in het eerste kwartaal van 2021.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button