Cultuur/NatuurKop van Noord-Holland

Hoogheemraadschap ziet goede naleving teeltvrije zone

Heerhugowaard – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de controles van de teeltvrije zones afgerond en is tevreden met het naleefgedrag van de agrariërs. Er zijn enkele overtredingen geconstateerd waarbij er is gewaarschuwd en opgetreden. Vanaf oktober start het hoogheemraadschap met het toezicht bij bloembollenbedrijven. Dan wordt er gelet op emissies van gewasbeschermingsmiddelen op het oppervlaktewater en bespuitingen van percelen.

In heel Hollands Noorderkwartier zijn in de afgelopen maanden controles uitgevoerd op percelen, waarbij er door agrariërs zichtbaar bewust wordt omgegaan met de teeltvrije zone en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij het oppervlaktewater. Toch zijn er enkele overtredingen geconstateerd waarbij er gewassen werden geteeld in de teeltvrije zone. Deze overtredingen zijn ongedaan gemaakt door het gewas uit de teeltvrije zone te verwijderen. Ook is er gewaarschuwd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teeltvrije zone.

Toezicht gewasbeschermingsmiddelen bloembollen

Vanaf oktober 2021 start het hoogheemraadschap met het bloembollenproject, met als doel het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en zo de waterkwaliteit te verbeteren. Bij onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het behandelen van bloembollen op het land of erf kunnen de middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Voor de behandeling van bloembollen zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) van het Rijk voorwaarden opgenomen om het oppervlaktewater tegen gewasbeschermingsmiddelen te beschermen. De toezichthouders van HHNK bezoeken de bedrijven en percelen om te zien of zij zich aan die voorwaarden houden. Voor het toezicht op diverse agrarische activiteiten voert het hoogheemraadschap ook periodiek luchtsurveillances uit.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button