Den HelderPolitiek

College wil investeren in Willemsoord, relatie met stadhuis betwist

Den Helder – De gemeente Den Helder gaat flink investeren in Willemsoord: Zo trekt het college bijna twee miljoen euro uit voor een extra investering in de openbare ruimte en staan er dure renovaties van de boerenverdrietbrug en -sluis op de agenda. Volgens Behoorlijk Bestuur overschrijdt de gemeente daarmee het voor de nieuwbouw van het stadhuis beschikbaar gestelde budget ruimschoots. Volgens het college gaat het om aparte projecten.

De noodzaak voor de ontsluiting van Willemsoord voor autoverkeer via de Boerenverdrietbrug is volgens wethouder Michiel Wouters wel een direct gevolg van de verhuizing van het stadhuis. In bredere zin is de intensivering van het gebruik van de Oude Rijkswerf de aanleiding. Ook door grote evenementen als Sail wordt de beschikbaarheid van een tweede ingang steeds belangrijker. Autoverkeer kan straks als alles meezit via Buitenveld en langs Het Nieuwe Diep op Willemsoord komen. Daarmee wordt de verkeersdrukte als het ware verdeeld.

Over de ontsluiting onderhandelt de gemeente nog steeds met het Rijksvastgoedbedrijf, voor de helft eigenaar van de brug. Het bijzondere belang blijkt ook wel uit het feit dat de gemeente zelfs bestuursdwang heeft willen toepassen. Zo valt te lezen in een collegebesluit van 20 september jongstleden. Daarin staat ook dat de gemeente 1,3 miljoen wil krijgen voor de renovatie en het onderhoud. Medio 2020 gaf het college aan dat de totale investering 2,5 miljoen euro zou bedragen. Daarbij komt dat ook de Boerenverdrietsluis een renovatie nodig heeft. De kosten daarvan bedragen nog eens enkele miljoenen en ook daar is de gemeente Den Helder nog verwikkeld in een discussie met andere overheidsinstanties.

Budget voor het stadhuis
De fractie van Behoorlijk Bestuur reageerde naar aanleiding van het collegebesluit kritisch op het nieuws over de brug en de sluis. In politieke vragen stelt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag dat deze ontwikkelingen niet los kunnen worden gezien van de realisatie van het nieuwe stadhuis. De financiële gevolgen daarvan moeten volgens Hamerslag dan ook gerekend worden bij het totale kostenplaatje van dat stadhuis. Daarmee wordt het budget volgens Behoorlijk Bestuur flink overschreden. Hamerslag is van mening dat het college de renovatie onterecht koppelt aan de werkzaamheden aan de bijbehorende sluis.

Nu blijkt dat het college nog eens 1,9 miljoen wil vrijmaken voor onder andere parkeerplaatsen en de ontwikkeling van het entreegebied van Willemsoord, zoals gepresenteerd in de begrotingswijziging, kan dit volgens Behoorlijk Bestuur niet door iets anders dan het stadhuis veroorzaakt zijn: “Al vanaf het begin hebben wij gezegd dat het budget niet voldoende zou zijn voor de bouw van het stadhuis. De realisatie van parkeerplaatsen hebben wij toen ook specifiek genoemd.” Volgens het college klopt de koppeling die Behoorlijk Bestuur maakt niet: “Deze investering staat los van de bouw van het stadhuis en had ook moeten plaatsvinden als het stadhuis ergens anders was gekomen”, aldus Wouters. Gevraagd naar een toelichting over de beoogde uitgave van 1,9 miljoen zegt het college dat 0,8 miljoen ervan bestemd is voor kostenstijging van bestaande projecten. De rest is voor de ontwikkeling van het entreegebied.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

 1. De gemeente wil dat we meer op de fiets gaan ipv de auto. Ze gaan ook voor een fietsvriendelijke gemeente. Laat die ambtenaren het voorbeeld geven en dan is er plek zat.

 2. Juridisch gezien valt het boerenverdrietsluis buiten de bouw van het stadhuis. Behoorlijk Bestuur slaat hiermee de plank volledig mis.
  Michiel Wouters merkt hier terecht op dat het wel een direct gevolg kan zijn van de vestiging van het stadhuis.

  Als er op Buitenveld parkeerplaatsen worden gemaakt ten behoeven van het stadhuis, dan valt dit wel onder de kosten van het stadhuis. Immers staat in een bestemmingsplan hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn voor kantoorfuncties en maatschappelijk vastgoed. De kosten van deze parkeerplaatsen moeten wel van het budget van het stadhuis. Het maakt dan niet uit of deze parkeerplaatsen buiten kantooruren voor andere functies worden gebruikt.

  Wat veel erger is, is dat Gemeente Den Helder tijdens onderhandelingen met defensie een bestuursdwang oplegt. Het “bedrijf” gemeente Den Helder wil van “het bedrijf” Defensie gebruik maken van een deel van hun grond. Dit is een civiel rechtelijke overeenkomst. Je kunt het als gemeente dan ook niet maken om met een dwangmiddel uit het bestuursrecht de zin door te drijven. Dit is een middel van Machtsmisbruik. Een normaal bedrijf heeft ook niet het instrument om een dwangmaatregel te nemen.

  Dit onrechtmatig handelen is gewoonweg machtsmisbruik, en overtreed alle beginselen van behoorlijk bestuur. Over dit handelen had Behoorlijk Bestuur stevige vragen moeten stellen. Waarbij de gemeente de dubbele petten gebruikt om zaken voor elkaar te krijgen.

  Machtsmisbruik is in beginsel ook een strafbaar feit. Echter is ons rechtssysteem zodanig ingericht dat Wethouders heel moeilijk vervolgbaar zijn. Alleen de ambtenaar (zonder directe opdracht wethouder) zou bij machtsmisbruik makkelijke vervolgbaar zijn.

Back to top button
%d bloggers liken dit: