Den HelderPolitiek

Meer ruimte voor terrassen in Den Helder

Den Helder – Naar aanleiding van het coalitieakkoord heeft het college besloten de regels rondom terrasvergunningen aan te passen. Er komt een algemeen vergunningssysteem dat niet meer gebonden is aan specifieke locaties. Ondernemers kunnen nu voor elke locatie een terrasvergunning aanvragen waarna de gemeente toetst of het daar veilig kan worden geplaatst.

Het college wil hiermee de ondernemers tegemoet komen: “Met deze uitbreidingen verwachten we dat ondernemers meer keuzevrijheid krijgen en kunnen we meer maatwerk bieden. Daarnaast denken wij daarmee te voldoen aan de in het coalitieakkoord opgenomen passage over verruiming voor de horecasector.” De nieuwe regels, die verwerkt worden in de Algemene Plaatselijke Verordening, maken het ook mogelijk om bij evenementen een tijdelijke verruiming van het terras aan te vragen.

Naast de versoepeling van de regels rondom de terrassen heeft het college ook enkele beperkende maatregelen genomen. Zo zijn de gebieden waar het verboden is om alcoholhoudende dranken te gebruiken of aangebroken bij je te dragen uitgebreid. Daarbij gaat het om een actualisatie voor de binnenstad en Willemsoord en de toevoeging van de Marsdiepstraat, Duinpassage, Ravelijncenter en de stationslocaties. Hetzelfde geldt voor gebieden waar het verboden is om drinkgerei van glas en geopende glazen verpakkingen bij je te hebben.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button