112Den HelderPolitiek

Nieuwe regels om op te treden tegen lachgas en wapens

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft middels een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ervoor gezorgd dat de gemeentelijke handhaving meer mogelijkheden heeft om preventief en repressief op te treden tegen het gebruik van lachgas en het dragen van wapens. Specifiek gaat het om regels voor de locaties winkelcentrum Duinpassage, winkelcentrum Ravelijncenter en de twee stations.

De gemeente heeft inzicht in de gegevens en constateert dat er bepaald trends gaande zijn. Op de genoemde locaties is steeds vaker overlast door jeugd. Het voorhanden hebben van gevaarlijke voorwerpen zoals wapens, de handel en het gebruik van lachgas en het nuttigen van drank op straat neemt toe. Van de eigen handhavers, maar ook van de politie heeft de gemeente het verzoek ontvangen om de regels in de APV scherper op te stellen. Zo wordt het verboden gemaakt om gevaarlijke voorwerpen openlijk bij je te dragen. Tot op heden waren er geen publiek toegankelijke gebouwen en terreinen in de APV opgenomen waar dit niet mocht. Landelijke wetgeving blijkt dan niet altijd voldoende te zijn.

De gemeente ziet op lokaal niveau, maar ook landelijk, een toename van het aantal mensen dat wapens draagt. Opvallend is wel dat het college in februari van dit jaar nog concludeerde dat er geen extra actie nodig was ten aanzien van jeugdig wapenbezit. Dat ging dan wel specifiek over de doelgroep scholieren. Ook het gebruik van lachgas neemt toe, daarom is er nu op de genoemde locaties een algeheel verbod op het bezitten van lachgas. Het besluit van het college om strenger te handhaven is nu nodig “om onze gemeente een veilige en mooie plek te laten zijn en blijven om te recreëren, winkelen en uitgaan”.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button