Hollands Kroon

Aandeel hernieuwbare energie steeds groter

Adverentie

Hollands Kroon – Het energieverbruik in Noord-Holland is sinds 2015 vrijwel gelijk gebleven, terwijl de opwek van hernieuwbare energie blijft stijgen. Dankzij het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer is het aandeel windenergie bijna verdrievoudigd.

Het gebruik van hernieuwbare energie zorgde vanaf 2015 voor een afname van de CO2-uitstoot met 18%.

In 2022 is de productie van windenergie in de provincie bijna driemaal zo groot als in 2019. Deze toename is grotendeels te danken aan het Prinses Ariane windpark in Wieringermeer. Dit windpark bestaat uit 82 windmolens en wekt voldoende stroom op om 370.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Dit blijkt uit cijfers van het ‘dashboard energietransitie’ van de provincie Noord-Holland.

De ambitie van energieregio Noord-Holland Noord is om 3,6 TWh aan zon- en windenergie te produceren in 2030. Dat is een verdubbeling van de huidige opwek.

Toon meer

Noordkop Centraal

Bovenstaand bericht is afkomstig van Noordkop Centraal, de publieke lokale omroep voor Schagen. Noordkop Centraal is mediapartner van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button