Den Helder

Tijdelijke huisvesting gemeente duurder,maar binnen budget

De tijdelijke huisvesting van de gemeente in het pand van de Rabobank op Kooypunt en in het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht valt op punten duurder uit, maar de totale kosten blijven toch binnen het gestelde budget. Dat stelt het college in antwoord op vragen van D66.

Den Helder neemt een extra vleugel af aan de Verkeerstorenweg. “Kunt u ons – met financiële onderbouwing – aantonen dat dit binnen het budget past van 5,3 miljoen euro, bestemd voor het totaal van de tijdelijke realisatie van de gemeentelijke huisvesting op de Kerkgracht 1 en de Verkeerstorenweg 3?”, vroeg D66. En dat kon het college! “Voor de berekening van de hoogte van het krediet is uitgegaan van een huurprijs per vierkante meter van 110 euro. Dat is exclusief parkeerplaatsen. In die berekening was al rekening gehouden met het huren van de extra vleugel”, laat het college weten.

“De actuele huurprijs per vierkante meter is echter uitgekomen op 125 euro, inclusief inrichting. Daarnaast huurt de gemeente veertig extra parkeerplaatsen voor het extra personeel dat hun werkzaamheden vanuit de Verkeerstorenweg 3 gaat uitvoeren.” Dit levert extra lasten op ten opzichte van de berekening die ten grondslag lag aan de bepaling van de hoogte van het krediet, maar daar tegenover staat dat de gemeente bij de berekening van het krediet uitging van een huurperiode van vier jaar. “Nu de planning meer concreet is gaan wij uit van een huurperiode van 3,5 jaar. Wij verwachten daarom dat we per saldo binnen het gestelde krediet van 5,3 miljoen euro blijven.”

Op zolder
Op de Kerkgracht wordt de tijdelijke raadzaal op zolder gevestigd en niet, zoals eigenlijk het plan was, in de voormalige raadzaal. D66 wilde ook graag weten of de gemeente dan toch binnen budget blijft, aangezien de zolder nu moet worden verbouwd en eerder buiten beschouwing was gelaten. “Binnen het krediet van 5,3 miljoen euro is met een totaal 1.761.000 euro aan bouwkosten gerekend. Rekening houdend met 31 raadszetels, diverse plekken voor publiek, pers, wethouders en de ambtelijke organisatie past dit niet in de vroegere raadszaal”, aldus het college. “Daarop is gekeken naar het in gebruik nemen van de zolder. De zolder is bij de voorbereiding van het raadsvoorstel van februari 2019 niet meegenomen.”

Het gereedmaken van de zolder als raadszaal en commissiekamers zorgt er voor dat de gemeente op de Kerkgracht meer Arbo-werkplekken kan realiseren en hierdoor geen medewerkers hoeft te plaatsen in portacabins op de Verkeerstorenweg. “De verbouwing van de Kerkgracht past daardoor binnen het totale budget voor de bouwkosten.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button