Hollands Kroon

Nog geen besluit over Woonvisie Hollands Kroon

Hollands Kroon – Bij het wijzigen van een bestemmingsplan is het belangrijk dat omwonenden genoeg de gelegenheid krijgen om te kunnen participeren. Tijdens het inspreekuur van dinsdag 27 oktober bleek dat dit niet het geval is bij het bestemmingsplan Mientweg 46 Lutjewinkel. Verschillende raadsleden vonden dat er nog onduidelijkheden waren. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft daarom donderdagavond besloten dit punt van de agenda te halen.

Ook haalde de raad de Woonvisie Hollands Kroon van de agenda. Over dit voorstel lagen een hoop amendementen klaar. De raad heeft het college gevraagd te kijken of de punten uit deze amendementen verwerkt kunnen worden in de woonvisie. Daarna is het de bedoeling dat de woonvisie opnieuw wordt aangeboden.

Raaksmaatweg 4 ‘t Veld
Over het bestemmingsplan Raaksmaatsweg 4 ‘t Veld was de raad goed te spreken. Het was een plan zoals meerdere raadsleden het graag zien. Het terrein ligt afgelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit plan om 40 tijdelijke medewerkers te huisvesten op het terrein. Met het plan is unaniem ingestemd.

De raad heeft verder nog gediscussieerd over het storten van verontreinigd straalgrit met Chroom-6. Er werd een motie ingediend (GL, OHK, GR, CU, Anders!, PvdA) waarin het college werd opgeroepen hier actie op te nemen. Deze motie werd ingetrokken, maar de discussie hierover werd door meerdere raadsleden gewaardeerd. Wethouder Groot zegt toe dat er een uitnodiging voor een informatieavond over de Afvalstort omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied naar de raad toekomt.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button