ColumnHollands KroonPolitiek

Column: Zorgdilemma

Advertentie:

Hollands Kroon gaat voor vijf jaar verlengen met Incluzio, de zorgpartner die al vanaf 2016 alle Jeugdzorg en WMO regelt binnen de gemeente. Een makkelijke keuze volgens de coalitie en de wethouder. De kosten lopen weliswaar op, maar blijven binnen de fondsen van het Rijk. De waardering voor de zorg is voldoende, en het inkopen bij één partner verbetert de zorgcontinuïteit en geeft mogelijkheden om te innoveren. Allemaal positief, maar ik vraag me af of de keuze, als die er al is, wel zorgvuldig genoeg is gemaakt.

Daarmee zeg ik niet dat Incluzio haar werk niet goed doet, of dat er betere opties zijn. De summiere discussie tijdens de raadsvergadering verbaasde me echter wel. Het gaat hier om een beslissing over een kwart van de totale begroting. Daarmee werd er dus, gezien de contractperiode van vijf jaar, concreet een toezegging gedaan van 125 miljoen euro, meer dan de hele jaarbegroting. Dat er dan keuzes worden gemaakt ten behoeve van efficiëntie bij het komen tot een nieuw contract lijkt onvoorzichtig.

Geen aanbesteding
Die efficiëntie betekent concreet dat de gemeente een publieke aankondiging doet van het gegunde contract. Als er partijen zijn die hier bezwaar tegen hebben omdat zij zelf in aanmerking willen komen voor de taken van Incluzio kunnen zij zich melden. Pas dan volgt er een nieuwe aanbesteding. Het college prefereert dus een situatie waarin het contract zonder aanbesteding wordt verlengd. Zoals terecht door het CDA werd gezegd betekent deze constructie dat andere partijen zich gewoon nog kunnen melden, alleen de haast van het college baart mij zorg.

Want waarom zou je een contract van dergelijke omvang niet tot in detail doorgronden? Het antwoord is helaas dat de kans op het vinden van een alternatief voor Incluzio zo klein is, dat aanbesteden in de praktijk toch geen zin heeft. Hoewel dit door de portefeuillehouder bijna wordt gepresenteerd als verdienste voor Incluzio, zegt het in werkelijkheid natuurlijk dat de gemeente vast zit aan haar zorgpartner, zelfs als de positieve resultaten in de toekomst veranderen.

All-in
En die positieve resultaten vallen overigens wel mee. Tijdens de raadsvergadering werd bij de waardering van Incluzio even makkelijk het waarderingscijfer voor de gehele zorg genoemd: Een 7,5. Wie de begroting goed leest ziet dat dit helemaal niet klopt. Dat cijfer is het gemiddelde voor alle zorg in de gemeente. Daaronder vallen de huisartsen, de GGD en de categorie ‘anders’, wat dat ook mag betekenen. Deze scoren allemaal hoger dan een 7,5, waarna Incluzio met een 6,8 het gemiddelde naar beneden haalt. Incluzio scoort dan ook als enige zorgverlener binnen de gemeente onder de streefwaarde.

En een 6,8 is niet slecht. Op de middelbare school had ik er voor getekend. Maar wederom is er sprake van weinig precisie in de bespreking, wanneer zelfs zulke simpele getallen verkeerd worden gepresenteerd. Zorgwekkender vind ik echter het besef dat dit cijfer ook een vier had kunnen zijn, maar dat er dan nog steeds geen sprake was van een alternatief.

Vijf jaar is lang en er kan veel veranderen, dat is de afgelopen vijf jaar ook gebeurd. De keuze voor Incluzio is nu misschien de juiste, maar de monopolypositie brengt risico’s met zich mee voor de toekomst. Een echt zorgdilemma, waar de raad in ieder geval wel daadkrachtig mee omgaat. Misschien iets te daadkrachtig wel, dat moet blijken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button