Den HelderPolitiek

College gaat energiearmoede onderzoeken, motie PVV en D66 aangenomen

Den Helder – Een opvallende samenwerking: De Helderse fracties van de PVV en D66 kondigden maandagavond tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een motie over energiearmoede en de energietransitie aan, welke ook nog eens werd aangenomen. Hoewel de twee partijen een totaal andere visie hebben op de wenselijkheid van energietransitie zijn ze het over één ding eens: Deze moet niet ten koste gaan van de huishoudens met een laag inkomen.

PVV fractievoorzitter Vincent van den Born las de motie voor aan de raad. Volgens onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) leven ongeveer 550.000 huishouden in energiearmoede: Ze hebben relatief hoge energiekosten en een laag inkomen, en wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd. In Den Helder is deze problematiek groter dan gemiddeld. De indieners van de motie willen dat het college in kaart brengt wat de mate van energiearmoede en de oorzaak hiervan in Den Helder is. Daarnaast moet het gemeentebestuur met oplossingen komen.

Minima meekrijgen met de energietransitie
Frans Klut van D66 is mede-indiener. Nadat hij de motie van de PVV voor zich kreeg besloot hij deze te steunen: “De motie kwam bij mij meteen goed binnen en ik was het er meteen mee eens om dit te gaan aankaarten. Zoals u weet zijn we al heel lang bezig om te kijken hoe we de minima mee gaan krijgen bij deze energietransitie.” Volgens Klut is dat essentieel, omdat anders een groot deel van de bevolking niet mee kan doen met verduurzamen. De motie werd afgeraden door wethouder Remco Duijnker. Volgens hem klopt het dat energiearmoede een actueel probleem is in Den Helder, maar de gemeente doet er al veel aan om dit te bestrijden. Het versnellen van de energietransitie kan volgens Duijnker ook een oplossing zijn voor het probleem.

Ondanks het afraden werd de motie in stemming gebracht. Deze kreeg met 17 stemmen vóór en 10 stemmen tegen een meerderheid. De VVD stemde tegen en coalitiepartners CDA en Beter voor Den Helder waren verdeeld. De meeste van hen stemden tegen, maar niet voldoende om het voorstel te verwerpen. De wethouder heeft daarmee de opdracht gekregen om: ‘Zo snel mogelijk, doch uiterlijk op 1 februari 2022, de mate van en redenen voor energiearmoede in Den Helder in kaart te brengen en de raad de bevindingen, alsmede mogelijke oplossingen voor te leggen.’

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button