Den HelderPolitiek

Raad discussieert over JutterPas: ‘Ondernemers worden buitengesloten’

Advertentie:

Den Helder – Tijdens de raadsvergadering maandagavond ontstond er door een motie van Behoorlijk Bestuur discussie over de Jutterpas. Recentelijk stelde de gemeente geld beschikbaar. Ieder huishouden in Den Helder krijgt een tegoed van €10,- om te besteden bij de aangesloten bedrijven. Volgens Sylvia Hamerslag worden bedrijven die niet meedoen zo uitgesloten en moet er een voucher komen die overal kan worden ingeleverd. Ondernemers opleggen om een dergelijk betaalmiddel te accepteren ging de meeste andere raadsleden veel te ver.

Het beschikbaar gestelde geld komt uit een potje dat de gemeente als corona steunfonds heeft gereserveerd. Dat steunfonds is bedoeld om tijdens de crisis de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad in stand te houden. Door deze actie wordt er in totaal een bedrag van €267.400,- in de lokale economie geïnvesteerd. Meer dan 100 Helderse ondernemers hebben zich aangesloten bij de JutterPas en bij hen is het dan ook mogelijk om het tegoed te verzilveren. Erg mooi, maar dat betekent volgens Behoorlijk Bestuur wel dat er meer dan 600 ondernemers zijn die worden buitengesloten.

Dwang of geen dwang
“Wij zijn tegen de verplichting om ondernemers deel te laten nemen aan de JutterPas”, zo liet Sylvia Hamerslag weten. Haar partij wil dat de tien euro die huishoudens krijgen ook kan worden ingeleverd bij ondernemers die zich niet willen inschrijven voor het initiatief. Het liefst via een voucher. Om mee te doen aan de JutterPas moet je als ondernemer namelijk maandelijks een bedrag betalen. Volgens Hamerslag is er daarmee een vorm van dwang aanwezig. Volgens wethouder Kees Visser wordt helemaal niemand uitgesloten: “Iedereen mag zelf weten of ze meedoen. Het is wel de bedoeling dat je jezelf inschrijft, maar dat was ook zo geweest met een voucher.”

Een voucher is namelijk geen wettelijk betaalmiddel. Ondernemers mogen dus zelf kiezen of ze die accepteren. Om die reden viel het voorstel van Hamerslag, om een universeel inzetbare voucher te ontwikkelen, niet in de smaak. Volgens Rogier Bruin van de VVD gaat het voorstel van Behoorlijk Bestuur precies in tegen de idealen waar de partij van Hamerslag altijd voor ageert: Het idee van de JutterPas is vanuit participatie tot stand gekomen. De ondernemers hebben het zelf bedacht. Het zou volgens Bruin dan ook verkeerd zijn om hier geen gehoor aan te geven en het idee van de ondernemers om te vormen.

Volgens Harmen Krul van het CDA is er bij het voorstel van Hamerslag juist sprake van dwang: “Er staat lettelijk dat Behoorlijk Bestuur de JuttersPas bij alle ondernemers verzilverbaar wil maken. Dat is ondernemers dwingen, want sommige willen helemaal niet meedoen.” Volgens Krul moeten ondernemers zelf de keuze kunnen maken of zij mee willen doen, zoals nu ook het geval is. Marije Boessenkool van GroenLinks steunde als enige raadslid, buiten de leden van Behoorlijk Bestuur zelf, de motie. Zij vroeg zich wel af of het tegoed niet ook ingezet kan worden bij maatschappelijke organisaties en verenigingen. Zij hebben ook recht op coronasteun. Volgens de wethouder vindt dit op andere manieren plaats.

Terug naar het stenen tijdperk
Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder stelde dat Behoorlijk Bestuur vast een ‘off-day’ moest hebben, verwijzende naar de eerdere kwestie rondom de aangekondige motie van wantrouwen. “Behoorlijk Bestuur bereikt met dit voorstel een nieuw dieptepunt. Het is bijzonder triest en wij gaan deze motie niet steunen”, aldus Assorgia. Hij stelde tevens dat het idee van Hamerslag weer terug ging naar het stenen tijdperk. Het inzetten van papieren vouchers is volgens hem niet meer van deze tijd en zorgt ervoor dat er minder geld overblijft voor de inwoners en de ondernemers.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. Hamerslag is in de ketel met toverdrank gevallen en vervolgens de weg kwijtgeraakt.Wat word ik toch moe van die vrouw.

Wellicht ook interessant

Back to top button