Hollands KroonPolitiek

Raad Hollands Kroon stemt in met Koersdocument Agrarische Sector

Hollands Kroon – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het Koersdocument Agrarische Sector. Het document, dat als bouwsteen wordt gebruikt bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie, bevat een uiteenzetting van de wensen en belangen van agrariërs. Daarnaast biedt het document gemeentelijke kaders waarmee duidelijk wordt op welke manier de lokale overheid wil gaan meewerken aan een toekomstbestendige agrarische sector.

De toekomstvisie van de gemeente Hollands Kroon focust zich op vijf verschillende zaken: Innovatie, watermanagement, samenwerking, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid. Modernisering staat centraal. Zo wil de gemeente alles faciliteren om de Noordkop, met als centrum de Wieringermeer, koploper te maken op het gebied van agrarische innovatie. De agrarische sector is belangrijk in Hollands Kroon. Dat blijkt ook uit het feit dat de gemeente wil investeren in het verbeteren van de communicatie met de boeren en belangenorganisaties. De wensen van de agrariërs gaan soms echter in tegen het algemeen belang, of de belangen van andere groepen.

Een goede balans is daarin noodzakelijk. De gemeente wil bijvoorbeeld geen harde ondergrens aan de hoeveelheid landbouwgrond verbinden. Het totale oppervlakte van de agrarische grond in Hollands Kroon is in de periode vanaf 2015 tot 2019 met 2,8 procent afgenomen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde, namelijk 1,6 procent. Daarnaast kunnen er in de toekomst zaken veranderen, waardoor minder landbouwgrond nodig is. Als voorbeeld geeft de gemeente de ontwikkeling van kweekvlees en kweekmelk via grasraffinage.

Windmolens op landbouwgrond
“Geen enkele andere groep heeft zoveel te zeggen over de totstandkoming van onze omgevingsvisie”, stelde Sylvia Buczynski van de PvdA. De omschakeling naar een duurzamere vorm van landbouw kan volgens haar vanwege economische belangen nog wel eens erg lastig worden, maar de gemeente moet hierin faciliteren. Lars Ruiter van Onafhankelijk Hollands Kroon vroeg zich af of het college B&W met het document de deur op een kier zet voor het toestaan van kleine windmolens op landbouwgrond. Momenteel is dat niet mogelijk. In het koersdocument wordt echter aangegeven dat de vraag hiernaar onder de boeren heel groot is. De coalitiepartijen reageerden op Ruiter door aan te geven dat er momenteel voldoende windmolen zijn in Hollands Kroon, maar het toch overwogen moet worden in de toekomst.

Vanwege die opening voor kleine windmolens stemde Onafhankelijk Hollands Kroon tegen het koersdocument. De partij Anders! stemde ook niet in, omdat er volgens fractievoorzitter Dorien Sijbenga onvoldoende aandacht is voor het behoud van landbouwgrond. LADA stemde tegen, omdat de partij er niet achter staat dat de bandbreedte voor de landbouwgrond en de minimale hoeveelheid niet gewaarborgd wordt. Volgens GroenLinks is er onvoldoende verandering in de productiewijze terug te lezen in het document. Het voorstel werd aangenomen met 16 stemmen vóór en 9 tegen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button