Politiek

College legt uitspraak Europese rechter naast zich neer

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad heeft op 9 oktober 2023 een motie van de PVV aangenomen om het dragen van religieuze of ideologische kledingstukken en symbolen door handhavers in diensttijd te verbieden. Via een raadsinformatiebrief laat het college weten voorlopig geen uitvoering te geven aan deze motie, omdat het in strijd zou zijn met een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Echter, de uitspraak waar het college naar verwijst is gedateerd en een meer recente uitspraak staat het uitvoeren van de motie volledig toe.

Op 28 november informeerde het college de raad over het volgende: “Op dit moment is de minister van Justitie en Veiligheid met de VNG en vakbonden in gesprek over een landelijke richtlijn voor handhavers waarin deze neutraliteit en landelijke uniformiteit en herkenbaarheid van het BOA-uniform worden geborgd. Bij deze gesprekken wordt de recentelijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 15 juli 2021 meegenomen. In deze uitspraak staat dat het dragen van religieuze of ideologische kledingstukken niet zomaar kan worden verboden.” Dit kan alleen als er aantoonbare spanning is op de werkvloer en dat is op dit moment in Den Helder niet zo, zegt het college.

Om te voorkomen dat het college in strijd handelt met de uitspraak van het Europese Hof, wachten zij met het uitvoeren van de motie totdat landelijk duidelijkheid is op het onderwerp vanuit de minister. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Op het moment van schrijven deed de Europese rechter echter een uitspraak die dit alles doet veranderen. De uitspraak van het Europese Hof op 28 november 2023 luidt: een openbaar bestuur kan verbieden dat zijn werknemers religieuze tekens dragen op het werk. Dit geldt dus voor ambtenaren; boa’s.

Reactie college
Een woordvoerder van de gemeente laat weten: “Wij hebben kennisgenomen van deze ontwikkeling en gaan ons de komende periode beraden over de implicaties op landelijk en gemeentelijk niveau. Zoals in de raadsinformatiebrief al staat vermeld, is de minister van Justitie en Veiligheid met de VNG en vakbonden in gesprek over een landelijke richtlijn. Het college van B&W blijft ondertussen ook deze gesprekken volgen.”

De indiener van de motie, de PVV, wilde juist als gemeente het voortouw nemen en niet wachten op landelijk beleid. Het college besluit dus geen uitvoering te geven aan de aangenomen motie van de PVV.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

2 reacties

  1. Voor wie zit dit (laffe) college er? Namens Den Haag of namens de burgers van Den Helder?
    Noot: de Burgemeester zit er bij, als toezichthouder namens de kroon, en is geen gekozen burger!

Wellicht ook interessant

Back to top button