Kop van Noord-Holland

Nieuwe stukken over Tweede Wereldoorlog in Regionaal Archief

Advertentie:

Den Helder – Ieder jaar in januari worden nieuwe archiefstukken openbaar. In 2022 komen er zo bij het Regionaal Archief onder meer veel stukken over het einde van de Tweede Wereldoorlog beschikbaar. Het gaat om honderden archiefstukken die eerder niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, konden worden geraadpleegd en die nu voor het eerst door iedereen zijn in te zien.

Overheidsinstellingen uit de regio dragen na twintig jaar hun archieven over aan het Regionaal Archief. De meeste documenten in die archieven zijn dan meteen op te vragen en te bekijken. Maar soms wordt de openbaarheid van documenten nog een aantal jaar beperkt. Bijvoorbeeld om de privacy van mensen die nog in leven zijn te beschermen. Hoe lang die beperking van openbaarheid geldt, wordt bepaald bij de overdracht. De maximale termijn is 75 jaar. Als de termijn verstreken is worden de stukken met ingang van het jaar daarop openbaar. Daarbij geldt dan nog wel de privacywetgeving, zoals de AVG.

NSB Texel
Tussen de documenten die in januari 2022 openbaar worden zitten veel stukken over de Tweede Wereldoorlog en het einde van de oorlog, waaronder materiaal over het lidmaatschap van de NSB en over collaboratie. Zoals een kopie-lijst van NSB-leden in het archief van de gemeente Texel, en correspondentie over getuigenverklaringen over de moord op tien Texelaars door de Duitse bezetter, op 6 april 1945. Uit het Alkmaarse politiearchief komt een dossier beschikbaar over een politieagent die in 1944 moest onderduiken omdat hij het verzet had geholpen, en die na de oorlog zijn achterstallige loon alsnog probeerde te krijgen.

Uit het archief van de gemeente Den Helder worden stukken openbaar over de zogeheten sabotagedienst die de Duitse bezetter in 1943 instelde om sabotage tegen te gaan, en over de Nederlanders die voor die Duitse dienst werkten. Meer hierover is te lezen op de website van het Regionaal Archief: www.bit.ly/archiefopenbaar.

Deze en nog veel meer openbaar geworden archiefstukken zijn zodra de coronamaatregelen dat toelaten op te vragen voor inzage in de studiezaal van het Regionaal Archief. Op dit moment is het archief alleen bij spoedgevallen (op afspraak) te bezoeken.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button