Den HelderPolitiek

Teleurstelling bij Stadspartij over toename kamerverhuur

Advertentie:

Den Helder – Teleurstelling bij de Stadspartij Den Helder. Terwijl er eerder in deze raadsperiode afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van kamerverhuur in kwetsbare wijken, blijkt die nu juist in een wijk als de Visbuurt te zijn toegenomen. Hoogste tijd dus voor vragen aan het college, zo dacht de partij.

“Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 mei 2019 hebben het CDA, Beter voor Den Helder en de Stadspartij Den Helder een motie ingediend over het verder terugdringen van  kamerverhuur in de kwetsbare wijken. Wij hebben diverse keren informeel over deze problematiek gesproken, maar ook in commissieverband is dit onderwerp ruimschoots aan de orde geweest”, zo schrijft de fractie aan het college. “Bewoners en gemeenteraadsleden zouden er dan toch van uit mogen gaan dat het college ook de afgesproken nullijn hanteert en aanvragen hiervoor zou afwijzen.”

“Het  is daarom zeer teleurstellend te constateren dat de kamerverhuur in een kwetsbare wijk als de Visbuurt in de tussentijd alleen maar is toegenomen en er nu weer een aanvraag lijkt te zijn gehonoreerd voor uitbreiding van DNOdoen aan de Zuidstraat. Bewoners mogen zich inmiddels hardop gaan afvragen wat de gemaakte afspraken in deze nog waard zijn als de wethouder hier geen halt toe roept.”

De schriftelijke vragen aan het college:

  1. ·         Klopt het dat DNOdoen wederom toestemming heeft gekregen om uit te breiden?
  2. ·         Klopt het dat deze uitbreiding aan de Zuidstraat moet gaan plaatsvinden?
  3. ·         Is het college het met ons eens dat dit tegen de met de raad gemaakte afspraken in gaat?
  4. ·         Wat gaat het college er aan doen om dit tegen te houden, conform de met de raad gemaakte afspraken?
  5. ·         Bent u het met ons eens, dat het niet zo zou moeten zijn dat wij constant de krant in de gaten moeten houden om te zien of het college zich wel aan de gemaakte afspraken met de raad wenst te houden?
Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

2 reacties

  1. Wederom het bewijs van een onbetrouwbaar bestuur wat lak heeft aan de inwoners van Den Helder

    1. ze hebben overal schijt aan, doodziek wordt je van dit bestuur hier, alles rammen ze je strot in en elk weerwoord wordt linea recta de prullenmand in gegooid

Wellicht ook interessant

Back to top button