Den Helder

Oversteekplaatsen Den Helder zijn veilig

Den Helder – De voetgangersoversteekplaatsen in Den Helder voldoen aan de wettelijke regels en de gemeente neemt dan ook geen extra maatregelen om de VOP’s veiliger te maken. Dat meldt het college in antwoord op vragen, gesteld door de ChristenUnie.

Aanleiding voor de vragen waren enkele verkeersongevallen bij de oversteekplaats op de Texelstroomlaan. Bij een van die incidenten kwam een vrouw om het leven. “Het college betreurt het zeer dat deze inwoonster is aangereden op een VOP en aan haar verwondingen is overleden. Het college is zich bewust dat voetgangers, net als fietsers, kwetsbaar zijn, omdat zij onbeschermd deelnemen aan het verkeer. Daarom hebben alle VOP’s in onze stad voortdurend onze aandacht. Hierover is contact met zowel de verkeersveiligheidsadviseur van de politie als met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Den Helder. Van de meeste VOP’s in deze gemeente is bekend welke klachten er zijn.”

“Alle VOP’s in Den Helder voldoen aan de wettelijke eisen”, stelt het college. “Namelijk een witte markering met de juiste afmetingen, in combinatie met de verplichte bebording. Daarnaast zijn de VOP’s goed aangelicht met lichtmasten.” Soms kunnen aanpassingen in de vorm van middengeleiders gerealiseerd worden, waardoor voetgangers in twee fasen de weg kunnen oversteken. “Fasegewijs zullen wij de komende jaren, daar waar mogelijk en noodzakelijk, VOP’s voorzien van dergelijke middengeleiders. Veelal zal dit gebeuren in combinatie met noodzakelijk te plegen groot onderhoud.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button