Den Helder

Kans op bezwijken vuurtoren veel kleiner, er lijkt toekomst voor Lange Jaap

Huisduinen – De kans dat vuurtoren De Lange Jaap toch behouden blijft is een stuk groter geworden. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Uit het aanvullende rapport van TNO volgt het inzicht dat een significant aantal van de langere, kritisch bevonden scheuren in het lijf waarschijnlijk al twee decennia aanwezig is en dat daarmee de inschatting verandert van de kans op bezwijken van de vuurtoren, ten opzichte van de analyses in oktober 2021.

Zoals de onderzoekers ook aangeven is het schadeproces niet gestopt en is dit proces ook niet goed te voorspellen. De minister heeft daarom Rijkswaterstaat opdracht gegeven om, in afstemming met de gemeente Den Helder en de RCE, een onderzoek met een drone in de vuurtoren uit te voeren om te achterhalen of aan de voorwaarden voor opheffing van het gebiedsverbod voldaan kan worden (geen/nauwelijks groei van de scheuren en een lagere windsnelheid dan die waarbij een trekkracht in de schacht optreedt).

Als uit het drone onderzoek blijkt dat de toren te betreden is, krijgt Rijkswaterstaat opdracht uit te zoeken of en zo ja wat de verdere mogelijkheden zijn om de toren te behouden.

Traject van jaren
“Vanzelfsprekend zal dit in nauw overleg met bewoners, gemeente en de RCE gebeuren”, zo schrijft de minister. “De verwachting is dat dit al met al een traject van jaren kan zijn. Maar iedere mogelijkheid die er is om de toren te behouden, zal ik benutten. Mocht uit het drone onderzoek blijken dat de toren toch niet te betreden is, zal ik Rijkswaterstaat vragen om samen met experts te bezien of er nog andere mogelijkheden zijn voor verder onderzoek. Wanneer dit niet mogelijk blijkt en de veiligheid in het geding blijft, dan is ontmanteling van de toren helaas een reële optie.” In samenwerking met de gemeente Den Helder worden informatiemomenten voor bewoners georganiseerd, waarin zij vragen kunnen stellen en mee kunnen denken.

Op de vuurtoren Lange Jaap bevindt zich een aantal systemen, zoals het walradarsysteem voor de scheepvaart. In samenspraak met betrokken partijen zijn direct na sluiting van het gebied rondom de toren fall-back opties uitgewerkt voor het geval er storingen optreden in deze systemen. Eén van deze fall-back opties is inmiddels ook daadwerkelijk ingezet en functioneert. Samen met de betrokken partijen wordt momenteel gewerkt aan middellange en lange termijnscenario’s voor behoud van de functionaliteiten.

Conclusie
Het TNO-onderzoek biedt aanknopingspunten voor vervolgstappen voor een mogelijk behoud van de vuurtoren. Met een drone-inspectie in de vuurtoren wordt een begin gemaakt van een vervolg dat helaas nog lang zal duren en veel onzekerheden zal kennen, maar iets meer hoop geeft op de kans van behoud van de vuurtoren.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button