GR2022HK

LADA en Anders! gaan voor harmonieuze relatie tussen ‘planet, people en profit’

Advertentie:

Hollands Kroon – Het gezamenlijke verkiezingsprogramma van lokale partijen LADA en Anders! berust op drie ‘P’s’: ‘Planet, people en profit’. De aarde vergdraagt geen onbeperkte groei en de economie moet zich moet aanpassen aan de grenzen die de aarde stelt: “Nu door de marktwerking en de zich terugtrekkende overheid een weinig mensvriendelijk systeem is ontstaan, is een transitie nodig naar een democratisch gecontroleerd systeem.”

Planet
LADA en Anders! hechten veel waarde aan de landschappelijke en culturele waarden van de deelgebieden en de dorpskernen in Hollands Kroon. Met de biodiversiteit is het slecht gesteld, het aanstellen van een ecoloog zou hierin verandering kunnen brengen. De kennis die in de agrarische sector aanwezig is moet ook gebruikt worden. Daarbij moeten de agrariërs omschakelen naar natuurinclusieve landbouw. De energietransitie begint volgens de partijen met het besparen van energie, bijvoorbeeld in de vorm van het tegengaan van verspilling en het goed isoleren van gebouwen. LADA en Anders! willen daken optimaal benutten voor het opwekken van zonne-energie.

People
In het verkiezingsprogramma valt te lezen dat LADA en Anders! van mening zijn dat de bereikbaarheid van de gemeente is gekelderd sinds de fusie. Betere communicatie is belangrijk om het vertrouwen te herstellen. De partijen wil de mogelijkheid van een Jongerenraad onderzoeken. Zoals er voor senioren ‘knarrenhofjes’ worden gerealiseerd, moet er voor jongeren ook een gemeenschappelijke woonvorm komen. Betaalbare starterswoningen die aan een gemeenschappelijke tuin grenzen. Daarnaast moet de gemeente ook ruimte bieden aan de bouw van ’tiny houses’. De gemeente moet zorgen voor kwetsbare mensen. Als ondersteuning vanuit het eigen netwerk te kort schiet of ontbreekt, biedt de gemeente ondersteuning.

Plannen die de leef- of woonomgeving wijzigen, moeten altijd gesteund worden door omwonenden. Dit laatste heeft de gemeente onvoldoende gedaan bij de plannen rondom datacenters, het windpark, het motorcrossterrein en de huisvesting van arbeidsmigranten. LADA & Anders willen graag terug naar een vergaderschema waarbij de gemeenteraad in verschillende commissies bijeenkomt. Zo is er meer ruimte voor inspraak. Een raadsprogramma is een betere optie dan een coalitieakkoord. Een referendum is ook een goed middel om de burgers inspraak te geven.

Profit
Het economisch beleid dient de kernkwaliteiten van de gemeente en de regio te respecteren. Datacenters ontwrichten de balans. Voor de vestiging van nieuwe bedrijven biedt Robbenplaat mogelijkheden. Agriport moet zich meer richten op de vestiging van bedrijven die aan de agrarische sector gelieerd zijn. Indien mogelijk moet op kleinschalige bedrijventerreinen wonen met werken gecombineerd kunnen worden. LADA & Anders zijn tegen megastallen en voor een circulaire, meer kleinschalige productie in balans met de natuur: “Een economie waarin het gebruik in plaats van het bezit van goederen en reparatie in plaats van vervanging wordt gestimuleerd, leidt tot een duurzamer gebruik van grondstoffen, een verminderd gebruik van energie en een minder overspannen arbeidsmarkt waardoor de migratie van werknemers kan worden beperkt”, zo wordt het programma afgesloten.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button