Den HelderPolitiekVideo

Opluchting in Huisduinen: Minister Harbers heeft goed nieuws over Lange Jaap (video)

Advertentie:

Huisduinen – Goed nieuws over Vuurtoren Lange Jaap. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat presenteerde de resultaten van een onderzoek van TNO tijdens een persconferentie in het dorpshuis in Huisduinen. Uit het onderzoek blijkt dat de kans op instorten een stuk kleiner is dan experts in oktober 2021 verwachtten en dat biedt nieuwe mogelijkheden volgens de minister.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat een deel van de scheuren in de toren niet recent is. Op basis van alle bestaande kennis en foto’s over de vuurtoren zijn de onderzoekers tot de conclusie gekomen dat een flink aantal van de grote scheuren aan de buitenkant overgeschilderd zijn. Aangezien de laatste schilderbeurt eind jaren ’90 plaatsvond betekent dit dat deze scheuren ten minste twintig jaar oud zijn. Dat geeft de onderzoekers het vertrouwen dat de Lange Jaap niet zomaar in zal storten. Jan Dop, voorzitter van Huisduiner Belang, is voorzichtig positief. “In december waren we heel erg geschrokken dat de toren bijna zeker gesloopt zou worden. Inmiddels heeft de minister gezegd dat hij alles in het werk wil stellen om de Lange Jaap te behouden en dat is toch wel een lichtpuntje.”

Gevolg van deze conclusie is dat het voor onderzoekers nu veilig is om de deur te openen en met een drone verder onderzoek te verrichten. De gegevens uit dit verdere onderzoek moeten vervolgens uitwijzen wat de mogelijkheden omtrent restauratie, herbouw of sloop zullen zijn en wat dit moet kosten. De toren is dus nog niet gered, volgens de minister: “Met de resultaten van het drone-onderzoek kunnen we onderzoeken welke kant we uit kunnen denken, weten we ook wat de kosten ervan zijn en of het realistisch is.” Dop maant tot geduld: “Er zal eerst echt een gedegen onderzoek plaats moeten vinden om een kostenanalyse te krijgen en dan moeten we een meerderheid krijgen met als enige doelstelling dat de toren behouden blijft.”

De toestand van de vuurtoren leeft. Niet alleen in de Noordkop, maar ook in Den Haag. Minister Harbers wijdde zijn eerste officiële werkbezoek aan de iconische toren. “De hele behandeling van de Lange Jaap in de afgelopen tien, twintig jaar is een geschiedenis van heel veel inspecties en onderzoeken waar veel te weinig mee is gedaan.” zegt Harbers. Dat de meeste scheuren al langer twee decennia in de vuurtoren zitten is in de omgeving bekend, toch presenteert het onderzoek het als nieuwe informatie. “Soms weten mensen in de omgeving het inderdaad beter dan de mensen die er jarenlang bij betrokken waren. Dit onderzoek was dan ook bedoeld om alle informatie boven tafel te krijgen.” Aan inzet ontbreekt het niet volgens de minister: “Linksom of rechtsom, laten we iedere strohalm aangrijpen om te kijken of deze toren behouden kan blijven.”

Toon meer

Klaas Omta

Klaas Omta is, in het kader van een landelijk samenwerkingsproject tussen lokale en regionale omroepen en de NOS, namens de NOS werkzaam bij Regio Noordkop als algemeen verslaggever. Hij is bereikbaar via klaas@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button