Den HelderPolitiek

College wil focussen op leefbaarheid Visbuurt, maar in Tuindorp Oost is de nood misschien nog wel hoger

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder wil komen tot een interventieplan voor de kwetsbare wijken en heeft vanuit het coalitieakkoord besloten dat er sowieso iets gedaan moet worden aan de leefbaarheid in de Visbuurt. Uit een inventarisatie door het college blijkt echter dat de situatie in Tuindorp Oost misschien nog wel meer aandacht vraagt: 70 procent van de huishoudens heeft een laag inkomen, er is weinig sociale cohesie, veel eenzaamheid en er heerst een gevoel van onveiligheid.

Er is voor nu al een miljoen begroot voor de kwetsbare wijken. Wethouder Peter de Vrij benadrukte tijdens de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling dat je hiermee geen hele wijken kunt opknappen. Focus is daarom nodig. Niet alleen focus op de wijk, maar meer nog op de problematiek die wordt aangepakt. Zo is er vaak sprake van energiearmoede, criminaliteit en problemen in de openbare ruimte. Het college wil een startnotitie maken waarin uitgeschreven staat welke problemen worden aangepakt met het beschikbare geld en in welke wijken de interventie moet gaan plaatsvinden.

Via het coalitieakkoord is besloten dat in ieder geval de Visbuurt vraagt om een interventie. Frank Loman van de Stadspartij bracht tijdens de commissievergadering nog eens naar voren dat zijn partij zich al lang inzet voor de problemen daar. Zo is er sprake van illegale verhuur, zijn er veel organisaties actief die kwetsbare personen huisvesten en leidt dit tezamen tot een afname van het woongenot. Ook wethouder De Vrij is zich daarvan bewust. Zo haalde hij ook de discussie rondom de zelfbewoningsplicht aan. Hij vroeg zich hardop af of de Woningstichting wellicht een rol kan spelen in het opwaarderen van de woningen in de Visbuurt.

Tuindorp Oost
Andere wijken die in aanmerking komen voor een interventie zijn Tuindorp Oost, de Sluisdijkbuurt, het Centrum, de Oostslootbuurt, de Van Galenbuurt, de Jeruzalembuurt en de Schepenbuurt. Uit een data-analyse die het college heeft laten uitvoeren blijk dat het in sommige van die buurten eigenlijk best wel goed gaat. Zo is het nog maar de vraag of de Van Galenbuurt wel getypeerd moet worden als kwetsbare wijk. Andere Helderse buurten tonen een ander beeld. Zo laten de statistieken zien dat de situatie in Tuindorp Oost op sommige fronten misschien nog wel meer aandacht vraagt dan de Visbuurt.

Zo zijn de inkomens in de wijk een stuk lager en is er meer criminaliteit. In de zogenaamde ‘profieltaart’ is te zien dat er ook een gevoel van onveiligheid heerst en dat relatief veel mensen eenzaam zijn. Dat kan te maken hebben met het gebrek aan sociale cohesie. De gemeente is in Tuindorp Oost inmiddels ook al een project gestart in samenwerking met de Woningstichting. Het college lijkt dan ook die twee wijken, de Visbuurt en Tuindorp Oost, te willen selecteren voor een grootschalige interventie. Pas in het tweede kwartaal van dit jaar presenteert het college de startnotitie. Dan wordt duidelijk voor welke focus uiteindelijk is gekozen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

5 reacties

 1. hoogbollige gemeente is een ster in het verzinnen van onnodige te dure onzin flop projecten waar burgerparticipatie niet gewenst is die never nooit iets veranderd hebben en nooit iets zullen veranderen

 2. 18 miljoen voor het failliete Willemsoord . 30 miljoen voor het failliete Port of Den Helder . 40 miljoen voor een stadhuis waar niemand op zit te wachten . En wel 1 miljoen voor de leefbaarheid van de bewoners .Kennelijk ligt de prioriteit niet bij de jutters.

 3. Wil het toch een positief lichtpuntje geven hoor.
  Als inwoner van de Visbuurt ben ik blij dat er eindelijk iets staat te gebeuren.
  De overlast van sluipverkeer wat zich laat ziens als bewoners,bezorgdiensten,aannemers etc…in de vorm van hardrijden, illegaal parkeren op voetgangersgebied wordt hopelijk de kop ingedrukt! Er wordt associa hard gecrost door de straten. Nog maar te zwijgen over brommers en fietsers. Overlast van poepende honden.
  Gesloopte toegangspalen, borden,illegaal verhuur etc….
  ER MAG ECHT WAT GEBEUREN!
  Ik juig het toe en hoop echt dat er qat gaat veranderen. Blij mee. 😊👍

  1. Er wordt niet gehandhaafd, niet in het verleden, niet in het heden, en niet in de toekomst, ze zijn niet bereikbaar en als je een melding maakt online zeggen ze 3 dagen later dat ze gekeken hebben en niets geconstateerd…. er gaat in dit D66 liefdoen gat nooit wat veranderen

Wellicht ook interessant

Back to top button