Kop van Noord-HollandPolitiek

Woo verzoeken stapelen op bij de Omgevingsdienst

Advertentie:

Noord-Holland Noord – De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kan nauwelijks meer garanderen dat Wet Open Overheid (Woo) verzoeken (voorheen Wob verzoeken) binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. Dat schrijft de organisatie in haar kadernota voor 2024. Van de deelnemende gemeenten wordt ruim vier ton extra per jaar gevraagd om een jurist en twee administratieve medewerkers aan te nemen. De gemeenten uit de Noordkop willen niet zomaar instemmen met het verzoek.

“Het aantal items dat een Woo verzoek behelst beslaat honderd tot meer dan duizend documenten met onderwerpen die in toenemende mate maatschappelijk en daarmee ook bestuurlijk gevoelig zijn. Dat betekent weer veel journalistieke aandacht. In de periode 2019 tot 2022 is het aantal Woo verzoeken meer dan verdubbeld”, aldus de Omgevingsdienst in haar kadernota. Sinds de invoering van de Woo is de druk op overheidsorganisaties om te voldoen aan deze verzoeken nog meer toegenomen. Volgens de Omgevingsdienst is de werkdruk bij zowel de juristen als bij de ondersteunende medewerkers structureel hoog.

De Omgevingsdienst wil daarom meer mensen in dienst nemen: “Om de belastbaarheid bij de huidige medewerkers te normaliseren en de Woo verzoeken deskundig binnen de wettelijke termijn af te handelen, is minimaal drie fte extra nodig, verdeeld over één jurist en twee werknemers binnen de administratieve ondersteuning.” Het bedrag dat hiervoor gevraagd wordt bedraagt ruim vier ton. Daarnaast staat er in de kadernota een pro memorie post voor kosten die voortvloeien uit de invoering van de Omgevingswet. Ook daardoor verwacht de Omgevingsdienst meer kosten te zullen gaan maken. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel precies maakt het bestuur gebruik van een pro memorie post zonder vast bedrag.

Gemeenten Noordkop niet zomaar akkoord
De colleges van de gemeenten Schagen, Den Helder, Texel en Hollands Kroon hebben als accounthouders overleg gepleegd over het verzoek van de Omgevingsdienst en komen met een zienswijze op de kadernota. Daarin geven zij een negatief advies over het verzoek van de organisatie, zowel over het geld voor de Woo verzoeken als de post voor kosten die voortvloeien uit de Omgevingswet. Wat betreft de pro memorie post stellen zij dat dit onwenselijk is en graag een toelichting zien. Aangaande de extra gelden voor personeel om Woo verzoeken af te handelen zegt wethouder Maarten Versluis van Hollands Kroon dat het niet zozeer gaat om het bedrag, maar om de verdeling daarvan over de deelnemende gemeenten.

“De overgang naar de Woo vergt iets van overheidsorganisaties die hier allemaal mee te maken hebben. Het is dus ook geen vreemde ontwikkeling dat er meer kosten worden gemaakt. Wel vinden we het lastig hoe er met die kosten wordt omgegaan.” Omdat aan de Omgevingsdienst in totaal zeventien gemeenten meedoen die allemaal andere diensten afnemen en daarom een ander bedrag inleggen zou het niet eerlijk zijn wanneer zij allemaal evenveel betalen voor de nieuwe medewerkers. Versluis zegt dat de Omgevingsdienst met een nieuw voorstel komt waarin de kosten verdeeld worden naar rato van de totale bijdrage per gemeenten. Hollands Kroon zal als grootste afnemer ook het meest extra gaan betalen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button