Hollands KroonPolitiek

Bestuursrapportage Hollands Kroon toont extra uitgaven

Adverentie

Anna Paulowna – Het college van B&W Hollands Kroon heeft in de bestuursrapportage de raad geïnformeerd over een verschil in uitgaven die dit jaar daadwerkelijk zijn uitgegeven ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020.

Zo is onder meer een extra investeringskrediet van € 1.726.000,- gedaan voor de nieuwbouw van een werf en kazerne in Wieringerwerf (verminderd met een bijdrage van € 400.000,- vanuit De Kop Werkt!). Verder is vanuit de reserve baggeren sloten een bedrag van € 431.000,- onttrokken en vanuit de reserve maatschappelijke stimulering een bedrag van € 75.000,-.

Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad door middel van de bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze eerste bestuursrapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2020 in beeld. Naast de afwijkingen die doorwerken op het saldo van de programma’s zijn er budgettair neutrale afwijkingen die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording nadrukkelijk via besluitvorming door de gemeenteraad vastgesteld moeten worden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button