Hollands KroonPolitiek

Geen bezwaren tegen bestemmingsplan brede school Slootdorp

Slootdorp – Voor het realiseren van een nieuwe brede school aan de Koningin Beatrixlaan in Slootdorp dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van B&W wil de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan Brede School, Slootdorp ongewijzigd vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunning zijn bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad, Staatscourant en gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. Ook zijn de afgelopen jaren meerdere bewonersavonden georganiseerd over de realisatie van de brede school. Belangrijke bespreekpunten op deze avonden waren de verkeersroutes van de schoolgaande kinderen naar de nieuwe school en de angst voor geluidsoverlast voor de direct omwonenden.

Bekendmaking 
In het definitieve ontwerp van de school is rekening gehouden met de opmerkingen die gemaakt zijn. De omwonenden zijn op de hoogte gebracht van de terinzagelegging van de ontwerpen. Tijdens de ter inzagetermijn zijn er geen zienswijzen ingediend.  Zowel het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan als het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning worden bekendgemaakt via Staatscourant, Gemeenteblad en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via deze link.

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button