Noord-Holland

Hoogheemraadschap start toezicht op teeltvrije zones

Advertentie:

Noord-Holland – Van aardappelen tot bloembollen: de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen bestaat de kans dat deze middelen in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren.

Om aandacht te vragen voor juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen controleert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende maanden op naleving van de teeltvrije zones. Met als doel het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater en zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) van het Rijk zijn voorwaarden opgenomen om het oppervlaktewater tegen gewasbeschermingsmiddelen te beschermen. Het oppervlaktewater kan bij onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd raken door onder andere het meespuiten van sloten, sloottalud of het verwaaien van de stoffen naar het oppervlaktewater. Het is dus van groot belang dat telers voor het planten van het gewas rekening houden met de teeltvrije zone.

Een drukregistratievoorziening is nodig om aan te tonen dat bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de juiste spuitdruk wordt gespoten, en dat daarmee wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor driftreductie. Bij een conventionele veldspuit is deze drukregistratievoorziening verplicht. Maakt men gebruik van aanvullende driftreducerende voorzieningen, dan is er geen drukregistratievoorziening nodig.

Overgangstermijn
Voor de gewassen die op 1 januari 2021 al zijn geplant of gezaaid langs een droge sloot zonder een teeltvrije zone van 75 centimeter aan te leggen, geldt een overgangstermijn van één teeltseizoen. Voor de gewassen die na 1 januari 2021 worden geplant of gezaaid geldt geen overgangstermijn.

Gewasbeschermingsmiddelen die ‘ziekte en zeer’ tegen gaan bij gewassen kunnen het slootleven aantasten en de voedselketen verstoren. Het is daarom belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Het Rijk toetst voortdurend de effectiviteit van maatregelen, ook die van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft kan dit gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie: www.helpdeskwater.nl

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button